Teater som metode i overgangen fra isolasjon til fellesskap

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ble i stor grad gjennomført etter fremdriftsplanen. Utviklingen av forestilling og opprettholdelsen av fellesskapet gjennom perioden ble vekselvis gjennomført via zoom, i mindre grupper fysisk, og i noen perioder med alle deltakerne tilstede samtidig. Da det i november 2020 ble klart at vi ikke kunne møtes hele gruppen for å spille ut forestillingen, og det ikke var tillat med publikumsgrupper, bestemte vi at vi ville lage en film av forestillingen. Vi besluttet med bakgrunn i praktiske og smittevernsmessige årsaker at vi ville filme, samt gjennomføre visning via zoom, i januar 2021.

Ved hjelp av egne midler leide vi inn en filmprodusent (Gong productions) i eget nettverk til å bidra med filming. Utgangspunktet vårt i starten av januar 2021 var at vi ønsket å samle teatergruppen i et lokale da vi skulle vise filmen via zoom slik at vi kunne spille ut endringsforslag fra publikum. Dessverre ble koronarestriksjonene skjerpet slik at dette ikke lot seg gjennomføre og vi gjennomførte to teatervrksteder på zoom med visningen av filmen som utgangspunkt for refleksjon rundt dilemmaer knyttet til å miste, stå i og komme inn i fellesskap.

En forestilling for alle fontenehus i Norge, og en for alle med interesse/egenerfaring/fagkompetanse på psykisk helse. Totalt 200 digitale publikummere som deltok i forestillingen. Vi produserte også en rulletekstvideo som gir et innblikk i betydningen av fellesskapet vi skapte sammen, vedlagt.


Søknadssammendrag

Prosjektet Teater som metode i overgangen fra isolasjon til fellesskap skaper mening og retning i hverdagen for Fontenehusets medlemmer. Fontenehuset er et arbeidsfellesskap for mennesker med en psykiske helseutfordringer. Med erfarne veiledere jobber vi sammen med å skape en interaktiv teaterforestilling der vi utforsker erfaringer med isolasjon ved å synliggjøre og iscenesette dem. Sammen i gruppa og med vårt publikum finner vi så mestringsstrategier for tilbakevending til fellesskapet.

Mange av våre medlemmer har få nære relasjoner og sosiale fellesskap, og kombinert med psykiske plager kan ensomhetsfølelsen bli overveldende og angstfylt. Vi vil lette overgangen tilbake til fellesskapet ved å opprette en fast digital møteplass der vi er i et meningsfullt og kreativt samarbeid med et felles mål, som er en sterk motivasjonsfaktor for å overkomme utfordringer med å delta i en gruppe.

Medlemmene er eksperter på sine liv, og deres egne erfaringer og opplevelser er vårt utgangspunkt. Deltagerne veiledes i å formidle sine erfaringer på en måte som kan gi dem selv og andre økt innsikt, bevissthet og konkrete mestringsstrategier. Veilederne har lang erfaring i å bruke interaktivt teater som metode for å løfte frem erfaringskompetanse hos mennesker som opplever utenforskap, og inkludere publikum i et kreativt samarbeid for å skape positiv forandring.

Prosjektet pågår fra april til desember 2020, i fem faser; rekruttering og gruppeetablering, erfaringsdeling og historiefortelling, teatral formgiving, produksjon av en interaktiv teaterforestilling, og formidling til et digitalt deltagende publikum.

Vi forventer at prosjektet vi skape en følelse av håp, mening og mestring hos deltagerne, og at den interaktive teaterproduksjonen vil være høyaktuell både for mennesker med en psykiske helseutfordringer og alle som opplever utfordringer i overgangen fra isolasjon til fellesskap.

Det er ingen begrensninger på antall deltagere eller publikummere ettersom prosjektet er digitalt, men vi forventer omtrent 25 deltagere og omtrent 500 publikummere.

Prosjektleder/forsker

Eliann Stålem

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Teater som metode i overgangen fra isolasjon til fellesskap
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020