Teatergruppa Integretto

Teatergruppa Integrettos forestilling på Sjiraffen Festival 2015 heter Hane i hønseflokken. Her løper hønseflokken kaklende over scenegulvet. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Teatergruppa Integretto er en integrert teatergruppe med psykisk utviklingshemmede og funksjonsfriske skuespillere fra 20 år og oppover.

Her får man blant annet lære ulike dramaleker, teatermetodikk, improviasjon og rollespille.

– Vi jobber fram forestillingene i løpet av året, og bruker ulike metoder ut ifra hva temaet for forestillingen er. Vi har blant annet vært innom dukke- og figurteater, fysisk teater, mime, undertekst i manus og mye mer. Og igjennom mye prøving og feiling, og tonnevis av latterkramper, kommer vi oss alltid i mål med stort hell, skriver gruppa på sine nettsider.

Integretto spillerflere forestillinger hvert år, og har blant annet deltatt på Sjiraffen Festival.

Les mer om Sjiraffen kultursenter her: 

Sjiraffen Festival: «Er du dum i hodet, eller?»

Sjiraffen Ungdomsband: Null Filter – en suksesshistorie 

Teater Pimpernell


Sluttrapport

Bakgrunn

Bakgrunn for prosjektet er at Teatergruppa Integretto hadde et ønske om stadig å nå lenger ut i verden. Før prosjektet var Teatergruppa Integretto en frivillig organisasjon som drev med integrert teater 1 gang i uka. Gruppa bestående av 2/3 funksjonshemmede og 1/3 funksjonsfriske medlemmer hadde mindre forestillinger 1 gang i året. Vi ønsket å integrere på flere arenaer og nå ut til flere tilskuere. Målsetning med prosjekt: I søknaden skrev vi at vi ønsket å møte likesinnede grupper fra andre kulturer for å lære av dem og se hvordan de jobbet i forhold til oss. Ut fra dette ville vi lage en forestilling som presenterte hvordan det er å være anderledes. Vi ønsket å nå ut til et større publikum enn tidligere […] (Les fortsettelsen i vedlagte wordutgave av rapporten)

Oppsummering

I løpet av prosjektet har vi lært mye. Både som enkeltpersoner, skuespillermessig og adminstrativt. Vi har utviklet oss på det kunstneriske plan. Ved økt profesjonalitet og valg av scener har vi fått et større publikum. Vi har møtt mange mennesker fra ulike land. Vårt teaterstykke ”Hanene i Hønsehuset” var en suksess blandt skuespillerne og publikum. ”Det beste vi noen gang har satt opp” sies det. Utvekslingen var en opplevelse for både oss og den skotske gruppa. En utveksling i fremtiden kan bli en realitet […]

Prosjektgjennomføring

Det ble gjort en endring i prosjektet da vi utsatte datoen for ferdig prosjekt i og med at vår planlagte utenlandstur trengte litt mer planlegging og koordinering enn først antatt, og det viste seg at påsken 2014 var det tidspunktet det passet best for Newtoon Dee å ta imot oss […] 2011, prosjektår 1: 2011 hadde vi vårt første møte med Newton Dee. Vi møtte dem på Peer For Alle, en festival for utviklingshemmede arrangert av Nordisk Allkunstverk, her var det mange likesinnede grupper […] 2012, prosjektår 2: Våren 2012 satte vi opp”Den Russiske Tekannen” på lokalt plan, på Kultursenteret ISAK […] Vi brukte imidlertid ikke penger fra Extrastiftelsen dette året, da vi brukte tid på å planlegge utvekslingen. 2013, prosjektår 3: Prosjektår 3 satte vi opp forestillingen ”Bryllup og Sultne Professorer” […] Sommeren 2013 dro vi på Peer for Alle og møtte den skotske gruppa Newton Dee . Etter festivaluka med mange felles opplevelser reiste vi sammen til Trondheim for en ukes utvekslingsbesøk […] 2014, Sluttføring prosjekt: Våren 2014 satte vi opp stykket Hanen i Hønsehuset […].Kort tid etter tok vi med oss stykket på utvekslingsturen til Skottland […]

Resultater

Oppnådde mål og resultater: I løpet av prosjektet har det skjedd en gradvis utvikling. -Utvikling av sosiale ferdigheter. Dette synes tydelig på medlemmene, enkelte er mer utadvendte i sosiale sammenhenger og takler utfordringer både på tur og på scenen. -Opplevelse av mestring på tur. -Kommunikasjon på tvers av språkbarrierer. -Inkludering på tvers av funksjonshemninger og språk. -Økt deltakelse og utvikling gjennom ulike dramaøvelser. -Gruppa fikk oppleve en annen kultur og en annerledes måte å leve sammen […]

Antall personer i målgruppen

2550

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Integretto 2010-3-45 .pdf

Søknadssammendrag

Teatergruppen Integretto er en integrert teatergruppe som består av 2/3 psykisk utviklingshemmede og 1/3 funksjonsfriske skuespillere. Vi består av 15 medlemmer fra 20-40år. Tidligere var dette et kommunalt foretak, men ble i 2003 en selvstendig frivillig organisasjon. Vi har faste øvinger en gang i uken, og en til to store oppsetninger i året.


På øvinger eksprimenterer vi med forskjellige type dramaøvelser som gjør at vi setter grensene våre på prøve og utvikler våre teaterferdigheter. Vi har også et fokus på å lære mer om teater, og ikke bare kunne bruke det på scenen. Vi er derfor på noen teaterforestillinger i året, og diskuterer disse. De neste to-tre

årene prøver vi på å få til en utvekslingstur med andre integrerte teatergrupper for å lære av hverandre.

Det at Integretto er en integrert teatergruppe med både funksjonshemmede og funksjonsfriske medlemmer er viktig for oss. Vi utvikler oss alle til å akseptere mennesker som er anderledes og lærer mer om et sosialt samspill. Dette er noe vi vil formidle ut til andre grupper vi er i kontakt med og til publikum som kommer på forestillingene våre.

For å få til dette er vi avhengige av mye frivillig hjelp, vi har en gjeng på ca 15-20 personer som driver med frivillig arbeid og legger ned mange hundre timer som hjelpere under produksjonsperiodene våre.
Integrettto har et styre som består av funksjonsfriske og funksjonshemmede medlemmer i gruppa. Styret tar avgjørelser på hva Integretto skal gjøre fremover. Styret har satt opp en fremdriftsplan som er presentert nedefor. Men først vil jeg skrive kort om hvorfor vi søker mer penger nå, en vi har hatt tidligere.

Teatergruppa Integretto søker nå om mye penger i forhold til det vi har hatt tidliger. Dette fordi:
-De neste to-tre årene skal Integretto jobbe med utveksling med en annenteatergruppe fra et annet land.Vi vil lære av andre liksesinnede grupper og se hvordan de jobber i forhold til oss, med tanke på det å være andereldes og hvordan en slik teatergruppe fungerer

i en annen kultur.
-Integretto har nå også meldt seg inn i Dissimilis, dette vil føre til økt aktivitet med tanke på planlegning av fremføringer og reising for å delta og opptre på Dissimilis arrangementer.


Framdriftsplan Teatergruppa Integretto 2011 tom. 2013.

År 2011:
Produksjon, deltakelse på Dissimilissfestivalen og utvekslingstur.

År 2012:
Produksjon, deltakelse på Dissimilisfestivalen og utvekslingsbesøk.

År 2013:
Produksjon, deltakelse på Dissimilisfestivalen og Peer Gynt sommermøte.

Se vedlegg for mer utfyllende fremdriftsplan.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Integretto 2010-3-45 .pdf

Prosjektleder/forsker

Helene Lundby

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Teatergruppa Integretto
Organisasjon
Dissimilis Norge
Org.ledd
Dissimmilis
Beløp Bevilget
2011: kr 100 000, 2012: kr 100 000, 2013: kr 100 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
30.06.2014
Status
Avsluttet