Tegneseriestriper om hverdagslivet til unge berørt av kreft

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Noe av den beste “medisinen” for unge kreftrammede og pårørende er når man finner andre man kan relatere seg til. Det kan være spesielt fint å lese andres opplevelser fra hverdagslivet, som man kan kjenne seg igjen i. Vi har en ide om et samarbeid med tegneserieskaper Kine Berntsen slik at vi gjennom tegneseriestriper kan ta hverdagslivet til unge berørt på alvor, og formidle det med en morsom vri. Er du kjent med Tegnehanne, får du et bilde av hva vi skal gjøre. Vi vil formidle hverdagslige opplevelser hos unge berørt av kreft, på en lettbeint måte som skaper stor gjenkjennelsesfaktor. Tegneseriestripene skal gi et lettelses-sukk hos de som leser dem, fordi de da vet de ikke er alene. Målet med prosjektet er å dele tegneseriestriper to ganger i måneden i samarbeid med tegneserieskaper. En for kreftrammede og en for pårørende hver måned gjennom ett år. Vi vil skape engasjement for kreft og psykisk helse og lage en møteplass der vi kan bruke tegneseriestripene som samtalestarter for erfaringsutveksling. Bidra til at målgruppen føler seg sett og forstått, tilby løsninger på problemer. Eksempel Kine Berntsen har laget for oss; Publisert på Instagram, @UngKreft, 24.09.2022.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi ønsker at tegneseriestripene skal basere seg på sanne historier, og vil samle inn anonyme historier på en innsamlingsside. Målet er å illustrere 24 tegneseriestriper, 12 for kreftrammede og 12 for pårørende. Vi tror dette prosjektet kommer til å treffe bra, og vi vil plukke ut hendelser, historier og erfaringer som har høy gjenkjennelsesfaktor. Vi ønsker å oppnå et lettelses-sukk, hvor publikum får bekreftet at de ikke er alene. Øvrig befolkning får også et interessant innblikk i hva hverdagslivet som ung kreftrammet og pårørende kan by på. På den måten kan vi skape mer kunnskap og forståelse. Hovedmålgruppen er unge kreftrammede, pårørende og etterlatte mellom 15 og 35 år, men vil også treffe andre aldersgrupper. Kine Berntsen, som for 10 år siden hadde en blogg med tegneseriestripene, erfarte at flertallet av de som engasjerte seg i det hun laget, var menn. Det betyr at vi gjennom dette prosjektet kan klare å engasjere og nå ut til unge menn som er berørt av kreft, noe vi har litt utfordringer med i andre tilbud. Siden dette er et prosjekt og arrangement som kjøres via sosiale medier, vil det være enkelt å holde følge med engasjementet og hvor mange vi når. Vi lager en statistisk oversikt, og spør i den årlige kartleggingsundersøkelsen vi sender ut til medlemmene om hva de synes om prosjektet. Vi vil lage en statistikk med det materialet vi får inn. På samlingen for unge berørt av kreft skal vi dele historier og artikler om disse. Dette innhenter vi skriftlig samtykke til. De som deler anonyme historier blir bedt om å ikke oppgi detaljer som kan indentifisere dem. Prosjektet er godt planlagt, og personen som får prosjektlederansvar er strukturert og flink. Vi har en mer detaljert prosjektbeskrivelse og budsjett som ligger i bunnen. Vi tror ikke gjennomføringen vil by på noen store utfordringer, da alt er godt planlagt. Dersom vi får inn for få anonyme historier/erfaringer, har vi fra andre møter masse historier og erfaringer som vi kan inspireres av.

Antall deltakere

100000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi vil får synliggjort hvordan hverdagen er for unge berørt av kreft, på en kreativ måte. Målgruppen vil føle seg mindre alene. Fagpersoner og øvrig befolkning vil få et viktig innblikk og kanskje bedre forståelse for hvordan det er å være unge kreftrammet eller pårørende. Ved å dele hverdagslige oppturer og nedturer blir det også enklere for den det gjelder og de som kjenner seg igjen, å bære med seg dette videre. Vi tror at både hovedmålgruppen og sekundærmålgruppen vil kunne bli berørt, og at mange vil kunne åpne seg i kommentarfeltet eller vise tegneseriestripen til familie og venner. Det kan bli en god samtalestarter. Den følelsen du får når noen har laget innhold som du absolutt kan relatere deg til, med en morsom vri, er ofte både en lettelse og trøst for de som kjenner seg igjen. Gjennom deling av tegneseriestripene, som vi håper kan gå viralt, vil flere få vite om Ung Kreft og hvem de kan ta kontakt med dersom de trenger noen å snakke med. Prosjektet vil bidra til at de som står i lignende situasjoner føler seg sett og forstått. Det synliggjøre hverdagslige utfordringer og vise til viktige budskap og forslag til løsninger, og det skaper en arena med engasjement for kreft og psykisk helse. Ung Kreft er en veletablert demokratisk organisasjon som fyller 40 år i 2023! Dette prosjektet vil bli en fin «gave» til målgruppen vår. Mange medlemmer har fortalt oss at før de kom i kontakt med oss, så de for seg en gjeng sitte sammen og gråte. Men organisasjonen vår er mye mer enn dette! Vi både ler og gråter sammen, og alle deler det de vil dele. Gjennom dette prosjektet får vi vist frem hverdagslivet til unge berørt av kreft på en lettbeint måte, som i stor grad identifiserer hvem vi er som organisasjon også.

Plan for gjennomføring

Fase 1: Prosjektstart. lage innsamlingsside, skrive om prosjektet og samle inn opplevelser, historier og erfaringer fra hverdagslivet til unge gjennom en anonymt skjema. Fase 2 Gjennomgang av alle historiene vi får inn, sortere og velge ut de historier til de første tegneseriestripene vi skal lage. Vi skal dele 2 striper hver mnd gjennom året, så vi vil gjerne komme i gang med dette så fort som mulig. Alle tegneseriestripene deles på Facebook, Instagram og Snapchat. I tillegg ønsker vi å dele det i gratismagasinet vårt «Unge Krefter». Fase 3: Vi skal planlegge og gjennomføre en fysisk og digital samling for unge berørt av kreft. Vi setter dato, lager invitasjon og rekrutterer likepersoner til å fortelle sine historier. Tegneseriestripene skal være en samtalestarter for erfaringsutveksling på den fysiske og digitale samlingen. Fase 4: Sette sammen heftet med samling av alle tegneseriestripene, trykk og distribuering til kreftsykepleiere og kreftkoordinatorer. Evaluere prosjekter gjør vi underveis, men vi sammenfatter en rapport ved prosjektslutt. Januar 2024 sender vi ut kartleggingsskjema der spørsmål om hva de synes om dette prosjektet blir med. Vi ønsker god kvalitet på tegneseriestripene, og vil derfor ikke forhaste den kreative prosessen. Så vi lager og publiserer stripene gjennom hele året.

Prosjektleder

Annika Fallsen Huhtala

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Tegneseriestriper om hverdagslivet til unge berørt av kreft
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2023: kr 320 000
Startdato
09.01.2023
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring