Tegneseriestriper om hverdagslivet til unge berørt av kreft

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100000

Fremdriftsplan

Fase 1: Prosjektstart. lage innsamlingsside, skrive om prosjektet og samle inn opplevelser, historier og erfaringer fra hverdagslivet til unge gjennom en anonymt skjema. Fase 2 Gjennomgang av alle historiene vi får inn, sortere og velge ut de historier til de første tegneseriestripene vi skal lage. Vi skal dele 2 striper hver mnd gjennom året, så vi vil gjerne komme i gang med dette så fort som mulig. Alle tegneseriestripene deles på Facebook, Instagram og Snapchat. I tillegg ønsker vi å dele det i gratismagasinet vårt «Unge Krefter». Fase 3: Vi skal planlegge og gjennomføre en fysisk og digital samling for unge berørt av kreft. Vi setter dato, lager invitasjon og rekrutterer likepersoner til å fortelle sine historier. Tegneseriestripene skal være en samtalestarter for erfaringsutveksling på den fysiske og digitale samlingen. Fase 4: Sette sammen heftet med samling av alle tegneseriestripene, trykk og distribuering til kreftsykepleiere og kreftkoordinatorer. Evaluere prosjekter gjør vi underveis, men vi sammenfatter en rapport ved prosjektslutt. Januar 2024 sender vi ut kartleggingsskjema der spørsmål om hva de synes om dette prosjektet blir med. Vi ønsker god kvalitet på tegneseriestripene, og vil derfor ikke forhaste den kreative prosessen. Så vi lager og publiserer stripene gjennom hele året.

Prosjektleder/forsker

Annika Fallsen Huhtala

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Tegneseriestriper om hverdagslivet til unge berørt av kreft
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
, 2023: kr 320 000
Startdato
09.01.2023
Sluttdato
31.12.2023