Tegnsang i kor!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Tegnsang startet som et prosjekt i Trondheim, og har gjennom mange år skapt mye inkluderende aktivitet for barn og unge. Utgangspunktet for prosjektet har vært å gi barn og unge med hørselshemming et felleskap og fritidstilbud sammen med hørende barn og unge. I arbeidet med prosjektet har det vist seg at Tegnsang har et langt større nedslagsfelt, ved at det kan brukes til å inkludere barn og unge med andre utfordringer. Tegnsang har vist seg å være egnet som et nyttig verktøy for barn og unge med ulike funksjonshemninger og/eller språkutfordringer.

Målsetting

Tegnsang sitt mål er å legge til rette for at barn og unge med hørselstap/begrenset språk har mulighet til å delta i kor ved å skape en arena for meningsfull fritidsaktivitet og vennskap. Prosjektet vil å bygge opp kompetanse hos dirigenter og kor om Tegnsang og være et verktøy for inkluderende kor.

Målgruppe

Barn og unge med hørselshemming eller språkvansker som ønsker å synge i kor, samt kordirigenter.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet består av 3 faser: Opplæring og sertifisering Oppbygging av tiltak Dokumentasjon og evaluering Opplæring og sertifisering Ressursgruppen vil arbeide med å utforme en sertifisering og opplæring for dirigenter i Tegnsang. I denne perioden vil det bli rekruttert mentorer til del 2 av prosjektet, som vil få opplæring gjennom interne fagdager. Oppbygging av tiltak De sertifiserte dirigentene starter opp med Tegnsang i sitt kor. I denne perioden vil dirigentene få oppfølging av sin tildelte mentor.. Det vil i denne perioden også være fokus på at korene rekrutterer barn og unge med hørselshemming og språkvansker. Det vil bli arrangert fagdager i løpet av perioden. Dokumentere og evaluere I denne delen av prosjektet vil det bli utviklet kompetansemateriell, samt en sluttrapport om prosjektet. Det vil i denne perioden også være noe oppfølging av dirigentene gjennom mentorene. Målet er at dirigentene etter denne fasen i prosjektet vil være selvstendige og trygge Tegnsangdirigenter.

Fremdriftsplan

Opplæring og sertifisering høst -20-høst -21 Utarbeide sertifisering Gjennomføre av kurs og opplæring av dirigenter Interne fagdager. Utvikle metodikk og kursinnhold for sertifisering. Oppbygging av tiltak høst -21-høst -22 Tiltak i kor, der som de sertifiserte dirigentene arbeider. Mentorordning. Fagdager Dokumentere og evaluere høst -22-høst -23 Utvikle av kompetansemateriell Evaluere prosjektet

Prosjektleder/forsker

Mari Byrknes

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Tegnsang i kor!
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Ung i Kor
Beløp Bevilget
2020: kr 300 000
Startdato
04.01.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring