Telerehabilitering av lungesyke

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det er dokumentert et stort behov for rehabiliteringstilbud til alvorlig lungesyke

Det er dokumentert et stort behov for rehabiliteringstilbud til alvorlig lungesyke. I dag er Glittreklinikken den største tilbyderen av lungerehabiliteringsprogram. Undersøkelser av effekter av denne type behandling har vist stor nytteverdi for pasienten – både gjennom bedre funksjonsevne, mindre behov for akutte innleggelser og bedret livskvalitet. Imidlertid er behovet for denne type rehabilitering økende som følge av blant annet røykevaner.

 

Glittreklinikken klarer ikke med dagens ressurser å dekke behovet og kan heller ikke innenfor nåværende rammer og driftsformer dekke den økningen i behovet som er forventet. Det er derfor nødvendig å undersøke om nye måter å levere tjenestene på kan bidra til å dekke gapet mellom tilbud og behov. Bruk av telemedisinske teknikker er et slikt alternativ. I tillegg kan etableringen av tjenesteplattformer for leveranse av helsetjenester over nett også bidra til at pasienten kan få utført en lang rekke tilleggstjenester over nett og samtidig hjelpe pasienten til å opprettholde og utvikle sosiale nettverk. I sum vil dette vesentlig kunne bedre pasientens mestringsmuligheter i forhold til å leve med en langvarig funksjonshemmende sykdom.

 

I prosjektet har vi etablert en forsøksring for utvikling av slike brukersentriske tjenesteringer via nettbaserte tjenester. Systemet består av en teknisk plattform, nettbaserte tjenestepakker og ulike grensesnitt mot pasienten avhengig av bruker og brukersituasjon. I prinsippet kan systemet anvendes på alle kjente kommunikasjonsplattformer som eksisterer i dag, dvs Internett, isdn, fjernsyn, mobiltelefoni, ip telefoni og trådløse nett.

 

Prosjektet har fremskaffet betydelig erfaring når det gjelder systemarkitektur for denne type system og ville dersom nødvendige midler var stilt til disposisjon for teknisk infrastruktur kunne ha inkludert operativ drift av første fase i ett år.

 

Manglende bevilgninger til nødvendig teknisk utstyr gjorde at dette ikke kunne la seg gjennomføre innen prosjektets tidsramme. Resultatene fra prosjektet er imidlertid så interessante at prosjektmedarbeiderne vil gjennomføre en begrenset drift i ett år med inntil fire brukere fra mai 2004 gjennom helsekanalen.no.

Prosjektleder/forsker

Dag Hjelle

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Telerehabilitering av lungesyke
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Glittreklinikken AS
Beløp Bevilget
2001: kr 250 000, 2002: kr 250 000
Startdato
20.01.2001
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet