Tennis for mennesker i rullestol

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Paratennis trenger videre utvikling. Det er et fint potensiale i Norge med mange moderne anlegg som er tilrettelagt med universell utforming. Klubber som er motiverte for å starte opp og tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Målsetting for prosjektet

Flere i gruppen med nedsatt funksjonsevne skal spille tennis. Flere klubber skal tilby tennis for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe

Mennesker med nedsatt funksjonsnivå.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

400

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet skal underbygge aktiviteten vi allerede har og utvikle nye klubber som kan tilby Paratennis. Vi er i en god utvikling og det er viktig å videreføre det gode arbeidet. Vi må forsette med å få nye klubber til å tilby paratennis. Dette gjør vi ved å ha demodager og låne ut tennis rullestoler til klubber som er i oppstartfasen. Vi yter også støtte til klubbene i oppstartfasen for dekning av baneleie og trener. Vi må gjennomføre samlinger, for å få til et godt miljø og folk kan bygge opp sosiale forbindelser. Sende utøvere på turneringer i utlandet for å bygge opp ranking poeng og konkurrere med spillere som er bedre.. Samarbeidet med Catosenteret er viktig for å nå nye utøvere vi har pasienter nede fra Catosentret hver uke og de spiller 1.5 time. Det er ofte 15-20 spillere med på dette så det er et populært tiltak. Det er meget viktig at vi utdanner trenere slik at vi får et nettverk som kan ta seg av utøverene. Det er noe av det viktigste tiltaket vi gjør. Uten trenere i klubb som kan ta seg utøvere som kommer er vi sjanseløse.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi starter med å markedsføre og komme i kontakt med klubber som kan tenke seg å kjøre Demo i Paratennis. Vi forventer å kunne kjøre 4-6 demo dager i løpet av prosjektperioden. Samlinger og turneringer settes opp i samarbeide med spillere som en terminliste.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Norges Tennisforbund startet opp i 2016 et prosjekt for å øke interessen for aktivitet innen rullestoltennis i Norge. Siden da er det flere klubber som har rullestoltennis tilbud og en økning i antall utøvere siden 2016. Norges Tennisforbund har bygget opp betydelig kunnskap om tilrettelegging av idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målsetting og målgruppe Målsetningen var å få flere til å spille rullestoltennis for å være aktive i sitt liv å mestre det med en høyere livskvalitet. Målgruppen var mennesker med nedsatt funksjonsevne i hele landet. Både de som er tidlig i et rehabiliteringsløp eller de som har vært skadet eller har sykdom lenge. Vi har ingen begrensning på alder da vi ønsker at utøvere skal spille rullestoltennis livet ut. Dette gjennom å få lokale klubber til å tilby rullestoltennis til utøvere som ønsker å spille tennis fra en rullestol.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det ble gjennomført markedsføring ut til klubber og demodager for rullestoltennis. Innkjøp og utlån av tennisrullestoler er gjennomført og flere klubber har fått støtte av NTF. NTF har paratennis som en egen modul i sin trenerutdanning NTF har per nå et tilbud til rullestolutøvere i Stavanger, Trondheim, Bergen, Sarpsborg, Halden, Lillehammer, Son og Oslo. NTF har videreført samarbeidet med Catosenteret rehabiliteringssenter og Soon TK. Soon TK tilbyr demo av rullestoltennis for klienter fra Catosenteret. Det er arrangert totalt seks samlinger med varierende deltagelse. Samlingene fungerer godt med tanke på utvikling av spillere. NM i rullestoltennis er arrangert både ute og innendørs i prosjektperioden. Det har vært god ivaretakelse av aktive utøvere. Antall utøvere er på omtrent samme nivå som før prosjektstart så mål om flere utøvere er ikke oppnådd. Det er noen nye klubber som nå tilbyr paratennis hvilket betyr at målet om nå ut til flere klubber er innfridd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

60

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble organisert av en styringsgruppe med styremedlem fra NTPF, generalsekretær NTPF og prosjektleder Einar Enevoldsen (Prosjektleder paratennis NTPF). NTPF har hatt utstyr til utlån (rullestoler), og vært god dialog med klubbene/utøverne rundt de aktiviteter. Den daglige oppfølgingen i prosjektet har vært gjennomført av prosjektlederen.

Resultater og resultatvurdering

Se svar ovenfor på spørsmål «Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)»

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har bidratt til å opprettholde og ivareta paratennisen i Norge. Det er nådd mål om flere klubber, men ikke nådd mål om flere utøvere. Vi ser viktigheten av enda bedre markedsføring og enda mer aktiv bruk av demodager for å nå ut til flere. Veien videre er å arbeide for å ivareta paratennisen i Norge, i tillegg til å bidra til flere utøvere og klubber tar del av paratennis. Det vil søkes om midler fra Stiftelsen DAM for videre arbeid med paratennis i Norge.

Prosjektleder

Christian Grind

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Tennis for mennesker i rullestol
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2022: kr 475 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
19.01.2024
Status
Avsluttet