Tennis for mennesker i rullestol

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Paratennis trenger videre utvikling. Det er et fint potensiale i Norge med mange moderne anlegg som er tilrettelagt med universell utforming. Klubber som er motiverte for å starte opp og tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Målsetting

Flere i gruppen med nedsatt funksjonsevne skal spille tennis. Flere klubber skal tilby tennis for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe

Mennesker med nedsatt funksjonsnivå.

Antall personer i målgruppen

400

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal underbygge aktiviteten vi allerede har og utvikle nye klubber som kan tilby Paratennis. Vi er i en god utvikling og det er viktig å videreføre det gode arbeidet. Vi må forsette med å få nye klubber til å tilby paratennis. Dette gjør vi ved å ha demodager og låne ut tennis rullestoler til klubber som er i oppstartfasen. Vi yter også støtte til klubbene i oppstartfasen for dekning av baneleie og trener. Vi må gjennomføre samlinger, for å få til et godt miljø og folk kan bygge opp sosiale forbindelser. Sende utøvere på turneringer i utlandet for å bygge opp ranking poeng og konkurrere med spillere som er bedre.. Samarbeidet med Catosenteret er viktig for å nå nye utøvere vi har pasienter nede fra Catosentret hver uke og de spiller 1.5 time. Det er ofte 15-20 spillere med på dette så det er et populært tiltak. Det er meget viktig at vi utdanner trenere slik at vi får et nettverk som kan ta seg av utøverene. Det er noe av det viktigste tiltaket vi gjør. Uten trenere i klubb som kan ta seg utøvere som kommer er vi sjanseløse.

Fremdriftsplan

Vi starter med å markedsføre og komme i kontakt med klubber som kan tenke seg å kjøre Demo i Paratennis. Vi forventer å kunne kjøre 4-6 demo dager i løpet av prosjektperioden. Samlinger og turneringer settes opp i samarbeide med spillere som en terminliste.

Prosjektleder/forsker

Einar Enevoldsen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Tennis for mennesker i rullestol
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2022: kr 475 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
01.03.2024
Status
Under gjennomføring