Tennis, Trening & Trivsel for ALLE

Paradis tennisklubb ønsker å være en foregangsklubb i å ha tilrettelagt trening for alle.

I Bergen er det etter prosjektet blitt etablert fast tennistrening for personer i rullestol. Foto: Paradis tennisklubb

Sluttrapport

Bakgrunn

Paradis Tennisklubb har utviklet seg til et komplett idrettslag etter at klubbens storstue Bergen Tennisarena stod ferdig i 2013. Vi har ønsket å fylle den nye hallen vår med variert aktivitet, og har sett på området helse, rehabilitering og trening for funksjonshemmede som et område der vi kan bidra med ypperlige lokaler og treningskapasitet innen både tennis og mer generell trening. Vi ønsker at Paradis Tennisklubb skal fremstå som en inkluderende klubb med god bredde i brukere. Med dette prosjektet har vi ønsket å bidra til at funksjonshemmede i Bergensområdet kan utvide sine idrettsaktiviteter med en ny gren, «Rullestoltennis». Før prosjektets oppstart var tilbudet for rullestoltennis kun begrenset til Oslo.

Oppsummering

Vi har ambisjoner om å videreutvikle treningstilbudet vårt for rullestoltennis. I løpet av relativt kort tid har vi klart å bygge opp et miljø utenfor Oslo, og er en av kun tre tennisklubber i Norge med et tilbud for rullestolbrukere. Vi håper å kunne lede utviklingen og inspirere andre klubber til å følge i våre fotspor.

Prosjektgjennomføring

Prosjektdeltakerne våre har vært i aldersintervallet 25-55 år, og i løpet av høsten 2015 var sju påmeldte deltakere i fast ukentlig trening, derav fire kvinner og tre menn.

Resultater

Fire av deltakerne valgte å fortsette etter det første halvåret. Treningstilbudet ble utvidet til to ukentlige treninger fra og med våren 2016. Videre har vi arrangert paralympiske dager, treningssamlinger og NM i rullestoltennis.

Antall personer i målgruppen

7

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Prosjekt Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Fredrik Vabog

Detaljer
Program
Rehabilitering (2014)
Prosjektnavn
Tennis, Trening & Trivsel for ALLE
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2015: kr 145 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
01.07.2017
Status
Avsluttet