Test av audiovisuell taleforståelse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Taleforståelse er et audiovisuelt fenomen. Det betyr i korte trekk at hva og hvor mye vi oppfatter i kommunikasjon med andre er et resultat av samspillet mellom syn og hørsel. På Eikholt tilbyr vi syn og hørselskurs for personer med store kombinerte sansetap og ser at mange av dem har fått mangelfull utredning, lite hensiktsmessige hjelpemidler eller avslag på hjelpemidler og andre tiltak fordi man ikke har gode tester for denne gruppen. Derfor ønsker vi å utvikle en moderne test av audiovisuell taleforståelse som gir oss gode verktøy for å beskrive reell funksjon.

Målsetting

Utvikle en funksjonell test av taleforståelse som fører til at pasienter med kombinerte sansetap mottar bedre og mer tilpasset rehabilitering og dermed bedre taleforståelse i sosiale situasjoner.

Målgruppe

Primærgruppe er personer med kombinert syn og hørselsnedsettelse/døvblindhet. Også personer med aldersrelaterte syn og hørselstap.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde vil utvikle en ny test av audiovisuell taleforståelse som tilfredsstiller høye faglige krav, leverer god lyd og bildekvalitet og administreres gjennom et PC-basert verktøy som kan utvides og videreutvikles. Testen vil i versjon 1.0 bestå av en softwarepakke som kan installeres og kjøres på PC koblet til en PC-skjerm (for testadministrator) og en TV (for personen som testes). Testadministrator legger inn pasienten i testens database, velger testbetingelser, gjennomfører testen og lagrer testresultater fra samme brukergrensesnitt. Vi vil involvere brukere og brukerorganisasjonene innenfor vår målgruppe i utviklingen av testen. Vi har selv, eller vil innhente kompetanse på syn, hørsel, softwareutvikling, språk/lingvistikk og forskning og gjennom forarbeidet har vi blitt sikre på at prosjektet lar seg gjennomføre på en god måte, i rimelig tid, sett at vi får muligheten gjennom friske midler fra Dam stiftelsen.

Fremdriftsplan

Prosjektet går over to år, og vi har identifisert en rekke milepæler som vi føler oss sikre på å nå innenfor de fristene som er spesifisert i den vedlagte fremdriftsplanen. Vi har allerede kontakt med en softwareutvikler som står klar til å starte utviklingen, og har sikret oss verdifulle kontakter innenfor språkforskning som står klare til å bistå når vi evt. får muligheten til å starte prosjektet denne sommeren.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_v2.pdf

Prosjektleder/forsker

Rolf Mjønes

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Test av audiovisuell taleforståelse
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde
Beløp Bevilget
2021: kr 400 000, 2022: kr 450 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet