Tette neser hos astmabarn

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Velfungerende luftveier forutsetter en velfungerende nese og velfungerende lunger samt et tett samspill mellom disse to

Velfungerende luftveier forutsetter en velfungerende nese og velfungerende lunger samt et tett samspill mellom disse to. Det finnes en rekke eksempler på at sykdom i en del av luftveiene kan utløse, eventuelt forverre sykdommer i luftveiene for øvrig. På samme måte vet vi at det å behandle sykdom i en del av luftveiene, kan ha positive konsekvenser for luftveiene for øvrig. Dette var bakgrunnen for at vi ønsket å vurdere forholdene i nesen hos barn med astma.

 

I dette prosjektet gjennomgikk 27 barn med astma en nøye undersøkelse av lunger og nese/svelg. Foreldrene deres svarte på en del spørsmål omkring symptomer på sykdom i øvre og nedre luftveier. Vi målte volum og minste tverrsnittsareal i nesen. Det ble tatt et røntgenbilde av svelget for å vurdere størrelsen på falske mandler. De ble også allergitestet. På samme måte undersøkte vi 28 barn uten astma. De hadde samme alders- og kjønnsfordeling som astmabarna.

 

I spørreskjemaene kom det fram at astmabarna var tettere i nesen, pustet mer med åpen munn, hadde mer pustepauser under søvn, hadde mer nysing og renning fra nesen og var hyppigere forkjølet enn kontrollbarna. Når vi målte minste tverrsnittsareal og volumer i ulike deler av nesen, fant vi ingen forskjeller mellom de to gruppene. Vi fant imidlertid at astmabarn hadde trangere forhold i nesesvelgrommet enn kontrollbarna. Sannsynligvis er dette årsaken til at de i større grad enn kontrollene pustet med åpen munn. Dermed kunne vi konkludere at passasjeforholdene i øvre luftveier er trangere hos barn med astma enn hos barn uten astma. Det var dette vi ønsket svar på i dette prosjektet.

 

Dette åpner imidlertid for videre undersøkelser. Når det er trangt i nesen, vil mange begynne å puste med munnen. Når man puster med munnen blir luften som kommer ned i lungene bli for kald og for tørr og den kan inneholde sykdomsfremkallende partikler og gasser. Spørsmålet blir dermed; kan det at astmabarna er trange i nesen og puster med åpen munn ha noe med deres lungesykdom å gjøre? Eneste måten å finne ut dette på er å bedre passasjeforholdene gjennom nesen hos de barna som er tette og å studere i hvilken grad dette påvirker det naturlige forløpet av deres astmasykdom. Vi forbereder nå et prosjekt der vi vil undersøke dette.

 

Publikasjoner:

Steinsvåg S,  Skadberg B, Bredesen K (2007) “Symptoms and signs from the upper airways in children with asthma.” Int. J. Ped. Otorhinolaryngol., årg. 71, nr. 4, s. 615-621.

 

Prosjektleder/forsker

Sverre Steinsvåg

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Tette neser hos astmabarn
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2002: kr 168 000, 2003: kr 50 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet