Tidlig start, det er klart!

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektet ”Tidlig start – det er klart” ble tildelt prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering for perioden 2006-2008 har blitt benyttet til å ferdigstille prosjektet.

 

Prosjektet har vært klinisk rettet og utgangspunktet var at SSR ville tilby ambulante tjenester i akuttfasen for personer med alvorlig hjerneskadde. Dette gjennom å veiledning og opplæring til personalet på akuttsykehuset, samt ha informasjonsutveksling med pårørende. På denne måten kan det settes fokus på rehabilitering i en tidlig fase uavhengig av hvor pasienten holder til, mens behovet for akuttmedisin blir ivaretatt samtidig

 

Hovedmålene for prosjektet var:

·        Økt livskvalitet for pasienter med ervervet alvorlig hjerneskade

·        Ambulant rehabiliteringstilbud i akuttfasen til alvorligst hjerneskadde i Helseregion Sør

 

Det har i løpet av 2008 blitt utarbeidet retningslinjer for tidlig rehabilitering av alvorlig traumatisk hjerneskade. Retningslinjene har tittelen: ”Retningslinjer Alvorlig Traumatisk hjerneskade og tidlig rehabilitering.” Den deles ut eller sendes til avdelinger der aktuelle pasienter befinner seg, som en hjelp og veileder i arbeidet med tidlig rehabilitering av pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade.

 

Erfaringene fra prosjektet gir for lite materiale til å konkludere, men vi mener likevel at vi kan si noe om erfaringer og tendenser. Det kan se ut som tidlig igangsetting av rehabilitering og veiledning på akuttavdelinger kan bidra til færre komplikasjoner omkring tilstanden. Målrettet rehabilitering gir større gevinst på funksjonsnivå, jo tidligere man kommer i gang med denne måten å arbeide på jo mer effekt vil det ha for pasienten. For pårørende gir arbeidsmetoden større trygghet og forutsigbarhet for hver familie det gjelder. Pådrivere for å igangsette mottak av videre rehabilitering i kommunen er vesentlig for framdriften av rehabiliteringsprosessen. Tilbudet om ambulante virksomhet i tidlig fasen er opprettet og blir videreført gjennom driften av ART.

 

Tilbudet har fått stor oppmerksomhet og kan bli førende for tilbudet til denne målgruppen på nasjonalt nivå.

 

SSR, avd. Kristiansand, har besluttet at måten å jobbe på med tidlig rehabilitering av personer med alvorlig hjerneskade, er en god arbeidsform med stor nytteverdi for pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere. Arbeidsmetoden er nå videreført som en del av sykehusets kliniske profil i forhold til arbeidet med personer med alvorlig ervervet hjerneskade. Tilbudet og tilnærmingsmetoden er i tillegg utvidet til også å gjelde personer med andre typer hjerneskader, så som anoxi/hypoxi og hjerneslag.

 

Det er fortsatt behov for videre forskning og utviklingsarbeid på dette feltet.

 

Vedlegg og sluttprodukter: Metodebok, ”Alvorlig ervervet hjerneskade og tidlig rehabilitering”; utarbeidet av Ambulant rehabiliteringstjeneste v/Johanne Seim Solaas

Prosjektleder/forsker

Grete Dagsvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Tidlig start, det er klart!
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Spesialsykehuset for rehabilitering
Beløp Bevilget
2006: kr 900 000, 2007: kr 500 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
01.06.2008
Status
Avsluttet