Tidlig start, det er klart!

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Helse og Rehabilitering bevilget kr 40

Helse og Rehabilitering bevilget kr 40.000 til et forprosjekt for prosjektet ”Tidlig start, det er klart”. Målet med hovedprosjektet er å prøve ut ambulante rehabiliteringstjenester i akuttfasen for alvorlig hjerneskadde i fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud. Forprosjektets målsetting er en kartlegging av status og behov i disse fylkene.

 

Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR) har planlagt besøk på de tre aktuelle sykehusene i fylkene, i samarbeid med lokal- og fylkeslagene i Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge (LTN). To av besøkene er gjennomført i 2005, og det tredje gjennomføres i februar 2006.

 

Gjennom prosjektet er det bekreftet at Telemark og Vestfold har manglende tilbud på spesialisert rehabilitering for alvorlige hjerneskader etter opphold på akuttsykehuset. Behandlingstilbudet i akuttfasen varierer per sykehus, og framtidige ambulante tjenester i akuttfasen må tilpasses det enkelte sykehuset, og den enkelte avdelingen som har behandlingsansvaret for pasienten.

 

LTN gir tilbud om kontakt med likemenn for pasienter og pårørende i alle faser etter skaden. Det er viktig at personalet på sykehusene er kjent med tilbudet for å kunne informere pasienter og pårørende.

 

SSR har gjennom LNT fått bevilget kr 900.000 fra Helse og Rehabilitering for hovedprosjektet i 2006.

Prosjektleder/forsker

Ilse van Lingen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Tidlig start, det er klart!
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Spesialsykehuset for rehabilitering Kristiansand
Beløp Bevilget
2005: kr 40 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet