Tidlige tiltak for premature

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

I november 2005 fikk vi på Sørlandet kompetansesenter en hyggelig beskjed fra Helse- og Rehabilitering: Vårt prosjekt ”Tidlige tiltak for premature barn” ble tildelt økonomisk støtte. Dette var svært gledelig og ga oss mulighet til å gå i gang med prosjektet i samarbeid med Prematurforningen. Bakgrunnen for engasjementet vårt var signalene fra forskning som uttrykte at barn som er født for tidlig er overrepresentert i forhold til følgevirkninger som gjerne kommer til syne i skolealder, bl.a. er det vansker med språk, konsentrasjon/ oppmerksomhet, læring, sosial samhandling, motorikk og psykisk helse.  Vi har tro på at en del av disse følgevirkningene kan reduseres ved god oppfølging der en blant annet ved forebygging gjennom intervensjon støtter det tidlige samspillet mellom foreldre og barn, skaper trygghet og oppvurderer betydningen av foreldrenes innsats.

 

Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom Poliklinikken for premature barn ved Sørlandet sykehus i Kristiansand og Sørlandet kompetansesenter. Vi har fulgt poliklinikkens rutiner, og prosjektet er avgrenset til de som får oppfølging ved poliklinikken, det vil si barn med fødselsvekt <1500 gram og/eller født < uke 30. Familiene blir fordelt i to grupper etter hvert som de kommer inn i prosjektet. I den ene gruppen iverksettes ikke intervensjonstiltak, men denne gruppen får i tilknytning til prosjektet en utvidet oppfølging ved poliklinikken. Den utvidete oppfølgingen består av at barna testes av psykolog ved 4 mnd., 9 mnd., 18.mnd., og 3 år. Barna blir også språktestet ved 3 års alder. Det vil si at alle barna som deltar i prosjektet får et utvidet tilbud i forhold til det ordinære tilbudet som gis ved poliklinikken. Barna i den andre gruppen som vil være en intervensjonsgruppe får i tillegg til testoppfølging også jevnlig oppfølging og veiledning av en intervensjonsarbeider (spesialpedagog eller annen fagperson). Rent konkret foregår dette ved hjemmebesøk 1 gang pr måned det første leveåret og hver annen måned de neste 2 årene Som tiltak i intervensjonen har vi anvendt materiellet ” Fra fødsel til småbarn, 0-3 år”.

 

Prosjektet har nå pågått i 3 år. Da målet vårt på sikt er å få erfaringer og samle kunnskap om forebyggende pedagogisk innsats og oppfølging av barn som er født for tidlig har vi samlet data underveis om barnas utvikling. Prosjektet kommer til å fortsette noen år fremover til vi har hatt 40 barn og deres familier gjennom dette prosjektet. Vi håper på å få dypere innsikt i betydningen av tidlig innsats både slik det oppleves av foreldrene og slik vi erfarer barnas trivsel og utvikling generelt.


 

Prosjektleder/forsker

Arlene Temte

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Tidlige tiltak for premature
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
Sørlandet kompetansesenter
Beløp Bevilget
2005: kr 340 000, 2006: kr 290 000, 2007: kr 340 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet