Til fjells

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjekt ?TIL FJELLS?

BAKGRUNN
Lokallaget LHL Skjåk har nær tilknytning til Skjåk Handikaplag, som eig hytta ?FJELLRO? på Nysætra i Skjåk. Hytta er tilpassa funksjonshemma og kan leies av alle og er mykje brukt av lag og organisasjoner. Beboere ved Skjåk Helse og Aldersheim har ofte utflukter opp hit,

astmatikere og kols pasienter synes det er bra og koma hit opp når pollen er som verst i bygda.

Rett forbi hytta går riksveg 15, som er hovedsamband mellom aust og vestlandet og fører mykje trafikk med seg. Særleg store vogntog er det mange av og fleire blir det snart når den nye Kvivsvegen opnar. I mange år har det vore arbeidd med ein 2,6 km lang gangveg/ handikaptrase til en fiskebrygge som ligger 2,6 km unna hytta. Her er det også ein kiosk og fjellstue. Traseen er ferdig, men mangler fast dekke. Asfaltdekke vil gjøre traseen mykje meir verd for vår målgruppe som gjerne vil komme seg til fjells. Nå mangler midler for sluttføring av prosjektet for bedre tur- og aktivitetsmuligheter for våre mange brukere.

INNHOLD OG BETYDNING
Aktivitet og friluftsliv i trygge omgivelser har stor betydning for alle aldersgrupper. Heile bygda Skjåk og mange andre som er involvert i aktiviteter, vil ha nytte av vegen dersom dei vil på fjellet ein tur og ikkje kan gå i terrenget. Mange av våre medlemmer i LHL Skjåk kjem og til å ha stort utbytte av vegen. Einaste alternativ for dei i dag, er den sterkt trafikkerte riksveg15 som er forbindelsen mellom aust og vestlandet. Der dundrer vogntogene forbi i ein faderlig fart, ingen med livet kjært tør gå der.

MÅL / MÅLGRUPPE
Prosjektets hovedmål å skape et bredt aktivitetstilbud til funksjonshemma, bevegelseshemma og andre aktive brukere i bygda og omegn i trygge omgivelser, frisk fjelluft og naturskjønne omgivelser. Spesielt for funksjonshemma med hjelpemidler, rullestolbrukere og aktive barn- og unge, er det viktig å få traseen asfaltert. Ein del ungdommer leiger hytta spesielt vinterstid, det er fint utgangspunkt for mange skiaktiviteter og er svært snøsikkert område. Får vi fast dekke kan den brukes som base sommerstid også for dei som trener med rulleski og skøyter.

PROMBLEMSTILLINGER / UTFORDRINGER
Om det ikkje lykkes å få tilstrekkelig med prosjektmidler, kan bredden på traseen reduseres noe og dermed kostnadene, uten at prosjektet skrinlegges.

FRAMDRIFTSPLAN
Med prosjektmidler, vil ny asfalttrase være klar for bruk for økt aktivitet for våre målgrupper i løpet av 2009.BUDSJETT
Totalt søkes Helse og Rehabilitering om kr. 500 000,- til midler for gjennomføring av prosjektet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0148.pdf

Sluttrapportsammendrag

LHL Skjåk har nær tilknytning til Skjåk handikaplag, som eig hytta «Fjellro» på Nysætra i Skjåk. Denne er tilpassa funksjonshemma og kan leies av alle, og er mye brukt av lag og organisasjoner. Beboere på Skjåk alders- og sjukeheim har ofte utflukter opp der. Astmatikere og kolspasienter synes det er bra å koma dit når pollen er som verst i bygda. I mange år hadde det vore arbeidd med gangveg til ei fiskebrygge 2,6 km unna. Der er det også kiosk og fjellstue. Det manglet bare asfalt før den også kunne brukes av rullestolbrukere og andre som treng slett veg.
Det meste arbeidet med vegen er utført på dugnad. I forbindelse med vannkraftutbyggingen av Øvre Otta inngjekk Skjåk Kommune avtale med utbygger Opplandskraft om oppgrusing og legging av bærelag på vegen. Dette ble utført i 2006. Siden har ingenting blitt gjort, for midler til asfalt manglet fortsatt. Da LHL Skjåk fikk innvilget søknaden om kr. 500.000 fra Helse og Rehabilitering ble sluttarbeidet og asfalt lagt i juli 2009.
Rulleskibrukere får ikkje fullrost vegen og spesielt dekke er svært jevnt og fint. Rullator og rullestolbrukere koser seg nå på tur uten å være redde for biltrafikken. Frivilligsentralen tar ofte med klienter fra Skjåk alders og sjukeheim og andre på utflukter dit.
Siden dekket er så fint er det ikkje mye snø som skal til før skiløyper blir oppkøyrt. Dette tar idrettslaget seg av. Om våren liker mange astmatikere og kolspasienter å koma unna pollen og til fjells. Da har dei eit alternativ tilgjengeleg som ikkje er så langt unna.
Prosjektgruppa og LHL Skjåk er svært godt tilfreds med utført arbeid og vet at vegen blir mye brukt. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger.

Prosjektleder/forsker

Randi Lund

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Til fjells
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2009: kr 500 000
Startdato
01.03.2009
Sluttdato
30.09.2009
Status
Avsluttet