Til hjelp for pensjonister

Søknadssammendrag

Medlemmenes behov for kontakt i en ellers isolert Korona-tid. Foreningen har ikke kunnet avholde medlemsmøter siden 3 mars. Det å møtes betyr ekstra mye for disse menneskene.

Målet er å få ensomme mennesker ut av isolasjon og gi de trygge muligheter til å treffe kjente og ha litt sosial kontakt.

Målgruppen er våre medlemmer i aldersgruppen 66 – 80+. Har hatt ca. 80 deltakere i våre månedlige møter.

Måloppnåelse vil kunne måles ut fra deltakelse sammenlignet med situasjonen før pandemien. Deltakernes sikkerhet vil bli ivaretatt ut fra de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Innholdet i møtene er en oppdatering som vedgår aldersgruppen både nasjonale/kommunale/organisasjonsmessige foredrag, utlodding, musikk og servering.

Tidsplanen går fra oppstartssamlingen 8. desember 2020 (med månedlige møter jan-jun og sept-des 2021). Kostnadsoversikter blir innhentet i forkant av møtene. Protokoller blir ført for hvert møte som godkjennes neste møte. Det vil foreligge en rapport om gjennomføringen fra hver ansvarlig.

Forventet resultat – virkningene av prosjektet – ventes å gi et bedre og mer aktivt og deltagende hverdagsliv for alle våre medlemmer. De skal tørre å delta på foreningen tilbud og vite at det er trygt.

Totalt sett vil gjennomføringen av våre aktiviteter både på kort, men også på lengre sikt kunne ha positiv påvirkning av gruppens fysiske og psykiske helse.

Prosjektet vil forhindre isolasjon og ensomhet og gi mulighet for alle til å opprettholde kontakt med kjente man vanligvis omgås når man ikke er forhindret av pandemien.

Prosjektleder/forsker

Sverre Erik Østbøll

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Til hjelp for pensjonister
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
06.11.2020