Til og fra ungdommen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Til og fra ungdommen er et toårig prosjekt der vi ønsker å utforske mulighetene som ligger i verktøyet digitale fortellinger for å øke ungdoms refleksjon om det å leve i et demokratisk samfunn.

Unge i alderen 14 til 18 år skal lage fortellinger basert på egne bilder, egen tekst og museets gjenstander og arkivmateriale. Med museet som arena og digitale fortellinger som hjelpemiddel vil vi invitere elever på videregående skole til å formidle sine tanker og ta opp aktuelle diskusjoner.

Spørsmål for diskusjon: Hvor går grensen for ytringsfrihet? Hva menes med inkludering og deltagelse? Hvordan å håndtere ekstreme ytringer på internett og ellers i hverdagen?


2. Formålet med prosjektet er å inspirere ungdom til å bruke sin stemme i en digital verden, og reflektere rundt sentrale demokratiske prinsipper. De digitale fortellingene elevene lager skal bli del av en diskusjon knyttet til internetthverdag, ytringsfrihet, frykt, trygghet. Vi ønsker å oppnå målet ved å: (i) Gi de unge muligheten til å påvirke form og gjennomføring av prosjektet gjennom et grundig evalueringsarbeid der deres vurderinger blir tatt med i det videre arbeidet. (ii) Utvikle et læringstilbud ved museet, for elever i videregående skole. (iii) Utvikle en ressurspakke med digitalt materiale, refleksjonsoppgaver og veiledninger til lærere og museumsformidlere. Dette skal brukes til prosjektsamarbeid mellom videregående skole, arkiv og museer.
3. Målgruppe: Elever i videregående skole i samfunnsfagene og historie, samt norskfaget. En sekundær målgruppe vil være unge mennesker som deltar utenom organisert undervisning i form av ungdomsorganisasjoner av ulikt slag.
4. Prosjektet er delt opp i to faser, det første året er en pilotperiode, der muligheter og begrensninger skal utforskes. Dette leder igjen over i et hovedprosjekt som skal utvikle en nettbasert ressurspakke og et læringstilbud ved Telemuseet og Teknisk Museum. De unge vil få muligheten til å påvirke innholdet og gjennomføringen gjennom et grundig evalueringsarbeid deres meninger og oppfatninger blir tatt med i det videre arbeidet. Prosjektet vil bygges opp basert på seminarer der involverte vil delta i definisjonen av sentrale spørsmål rundt temaene teknologi og demokrati. Her vil vi velge aktuelt materiale fra arkiv og samling, utarbeide veiledninger for lærere og museumsformidlere og diskutere publisering og oppfølging av elevenes arbeid. De digitale fortellingene lages og vises på museet og vil bli publisert på nettsteder som digtialtfortalt.no og minstemme.no. Sistnevnte er utviklet i forbindelse med stemmeretts- og grunnlovsjubileet.
5. Betydning: Prosjektet vil gi barn og unge en mulighet til å reflektere på en ny, interaktiv og kreativ måte rundt viktige men ofte vanskelige begreper og tema. Bruker digitale medier til å skape en forståelse av viktige begreper. Prosjektet har overføringsverdi til andre steder og temaer.

6. Framdriftsplan: 1.fase mai og juni 2014: Arbeidsseminar med involverte parter; gjennomgang og valg av relevante oppgaver; utvalg av relevant arkivmateriale til bruk ved første avvikling av verksted; utvikling av pedagogisk opplegg : planer for test av verksted for digitale fortellinger på museet i juni/august og knytte prosjektet til et infrastruktur tilbudt av Senter for IKT I utdanning. 2.fase September 2014: oppsummeringsseminar; justering av ressurspakke og læringsopplegg;
2.gangs utprøving ved flere museer og arkiver som er aktive i prosjektet digitaltfortalt.no.; læringsopplegget tilbys30 skoleklasser og søkt inn på Den Kulturelle Skolesekk sitt program for videregående i Oslo og Akershus.3.fase Januar 2015: læringsopplegget tilbys som en ressurspakke på portalen til Senter for IKT i skolen; læringsopplegget tilbys skoleklasser i østlandsområdet; sluttrapport og et seminar.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

05 01 26 Til og fra ungdommen (2013-1-113).pdf

Prosjektleder/forsker

Torhild Skåtun

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Til og fra ungdommen
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Telemuseet, Oslo
Beløp Bevilget
2014: kr 225 000, 2015: kr 80 000
Startdato
05.04.2014
Sluttdato
20.12.2015
Status
Avsluttet