Til topps med tankene

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Norges klatreforbund ønsker å gi mennesker med psykisk lidelse og rusproblemer et meningsfullt og spennende interesse i sitt lokalmiljø. Klatring er på mange måter en aktiviet som utvikler trygghet, tillit, selvstedinghet og som kan være med på å styrke en «ny identitet». Høsten 2010 fikk Norges klatreforbund (NKF) tildelt folkehelsemidler, fra Helse- og omsorgsdepartementet via Norges idrettsforbund, til å starte pilotprosjektet: «Til topps med tankene». Målsetningen med pilotprosjektet var å kartlegge muligheter og utfordringer knyttet til å tilby klatring til rusmisbruker, samt å starte opp pilotgrupper. Prosjektet er kommet godt i gang. I dag har vi et samarbeid med fire kommuner og har startet opp tre klatregrupper for rusmisbrukere. Gjennom pilotprosjektet har vi skaffet oss erfaringer og funnet modeller som er viktige for å kunne starte nye grupper. Prosjektet har hatt gode resultater. Vi ønsker å hjelpe flere klatreklubber rundt om i landet med å starte opp klatregrupper, slik at flere kan få en meningsfullt og spennende fritidsinteresse i sitt lokalmiljø. Institusjoner og offentlige instanser som NKF har vært i kontakt med har møtt prosjektet svært positivt. For kommuner er det en stor utfordring å skape engasjement og aktivitet. Klatreklubbene har kyndige og engasjerte instruktører som kan være med på å skape dette engasjementet. NKF og klatreklubbene kan organisere tiltaket slik at det tilfredsstiller både «deltakers» behov og «samfunnets» behov.


Målgruppe: Mennesker som sliter med en psykisk lidelse og/eller rus».

Målsetting: Etablere fast ukentlig klatring for målgruppen hos klatreklubber rundt om i landet. Målsettingen er å ha 12 etablerte klatregrupper i utgangen av 2014.

Gjennomføring: Oppgaver og ansvar rundt tiltaket fordeles mellom samarbeidspartnere. Norges klatreforbund vil være en sentral pådriver som promotere prosjektet og oppretter samarbeid mellom klatreklubber, kommuner og institusjon. Klatreklubbens oppgaver blir i hovedsak å organisere og gjennomføre klatreaktiviteten. Kommunen og institusjon rekrutterer deltakere og koordiner transport.

Betydning: Den enkelte deltaker vil få økt livskvalitet, på grunna av bedret fysisk form, bedret sosial fungerings evne og bedret selvbilde. Aktiviteten kan forbygge tilbakefall til rus. Prosjektet utjevner sosiale helseforskjeller gjennom tilretteleggelse av aktivitet i nærmiljøet for en utsatt gruppe i samfunnet og gjennom sosial inkludering hos klubben. Kommunalt ansatte og terapeuter får kunnskap om «folkehelsearbeid» og klatring som egen aktivitet, økt fokus på fysisk aktivitet og psykisk helse, økt kunnskap om motivasjonsarbeid og nytteverdien av fysisk aktivitet/klatring. «Dette er et fint tiltak.

Å sitte hjemme, er veldig asosialt. Dette her er med på å bygge selvtillit. Hadde en hatt en slik aktivitet hver dag, hadde en hatt et liv» sier en av deltakerne som vært med i pilotprosjektet

Framdriftsplan:
– Promotere prosjektet, kontakte klatreklubber, institusjoner og kommuner
– Holde startmøte med klubb, institusjon og kommuner
– Arrangere gratis klatre-prøvedag
– Oppstart av nye grupper
– Følge opp gruppene
– Kartleggingsarbeid for å utvide prosjektet i 2013, på andre steder i landet
– Evaluering
År 2 og 3: Samme framdrift som i 2012, med justeringer fra evaluering. Samt å arrangere seminar for instruktører og klatresamling for deltakerne.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0142.pdf

Prosjektleder/forsker

Kari Vanebo

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Til topps med tankene
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 240 000, 2013: kr 344 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet