Tilbake i livet etter ulykken

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Personer som har vært utsatt for ulykke med flere og alvorlige skader har langvarige problemer. Hensikten med studien var å få kunnskap om funksjon, livskvalitet og rehabilitering etter hjemkomst for alvorlig skadete pasienter.

 

Metode og gjennomføring: Studien omfatter 105 pasienter i alderen 18-67 år fra Helseregion Sør og Øst, som i perioden januar 2002 til juni 2003 ankom Ullevål universitetssykehus med alvorlig mulititraumeskade (to eller flere skader) innen 24 timer etter ulykken. Pasientene ble intervjuet om rehabiliteringsprosessen, og besvarte spørreskjema om helse og funksjon henholdsvis kort tid etter hjemkomst, og ett og to år etter skaden. Rehabiliteringsaktørene besvarte spørreskjema om rehabiliteringsprosessen.

 

Resultater: Pasientene hadde gjennomsnittlig mer enn sju registrerte skader hver, som blant annet omfattet hjerneskader, muskel/skjelettskader og ryggmargskader. De hadde redusert egenrapportert helse og funksjon sammenlignet med norsk normalbefolkning på alle tidspunkt. To år etter ulykken var under halvparten (43%) fullt tilbake i jobb, mens åtte prosent var blitt uføretrygdet. Faktorer som hadde betydning for funksjon, funksjonshemning og retur til arbeid omfattet utdannelse, yrke, skadens alvorlighetsgrad, og fysisk, kognitiv, og sosial funksjon.

 

Pasientene mottok i liten grad et rehabiliteringstilbud i kommunene der flere fagpersoner og/eller etater samarbeider med brukerne for at de skulle nå sine mål om bedret kroppsfunksjon, aktiviteter og deltakelse sosialt, i jobb og fritid. Rehabiliteringstilbudet i kommunene ble hovedsakelig gitt av enkeltstående fagpersoner i form av et tradisjonelt behandlingsrettet rehabiliteringstilbud.

 

Konklusjon: Multitraumatiserte pasienter har langvarige funksjonsproblemer. Studien understreker behovet for et mer tverrfaglig og helhetlig rehabiliteringstilbud til alvorlig skadete personer.

 

Videre planer: En oppfølgingsstudie av pasientgruppen 5 år etter ulykken ble startet i januar 2007. Denne post.doc. studien er også finansiert av Helse og Rehabilitering, 2006/2/0084 ”Livet fem år etter ulykken”.

 

 

Doktorgradsavhandling:

Søberg HL (2007) Life after severe multiple injuries – multidimensional functioning and the rehabilitation process. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-855-5 Nr.537.

 

Artikler:

Soberg HL, Bautz-Holter E, Roise O & Finset A (2007) “Long Term Multidimensional Functional Consequences of Severe Multiple Injuries Two Years After Trauma: A prospective longitudinal cohort study.” J Trauma, årg. 62, nr. 2, s. 461-470.

 

Soberg HL, Finset A, Bautz-Holter E, Sandvik L & Roise O (2007) “Return to Work after Severe Multiple Injuries: A Multidimensional Approach on Status 1 and 2 Years Postinjury.” J Trauma, årg. 62, nr. 2, s. 471-481.

 

Soberg HL, Sandvik L & Ostensjo S (2008) “Reliability and applicability of the ICF in coding problems, resources and goals of persons with multiple injuries.” Disabil Rehabil, årg. 30, nr. 2, s. 98-106.

 

Soberg HL, Finset A, Roise O & Bautz-Holter E. “Identification and comparison of rehabilitation goals after multiple injuries – an ICF analysis of the patients’, physiotherapists’ and other allied professionals’ reported goals.” J Rehab Med 2007 Under trykking. DOI: 10.2340/16501977-0174.

Prosjektleder/forsker

Helene L. Søberg

Hovedveileder

Erik Bautz-Holter

Detaljer
Program
Forskning (2002)
Prosjektnavn
Tilbake i livet etter ulykken
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2003: kr 460 000, 2004: kr 460 000, 2005: kr 480 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet