Tilbake til Fritiden

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Enter Fritid er Bymisjonen i Kristiansand sitt fritidstilbud til mennesker i rusrehabilitering med rundt 20 aktiviteter. Alle aktivitetene har en aktivitetsgruppe som planlegger, budsjetterer, gjennomfører og evaluerer aktivitetene. Vi har blitt gode til å drifte fritidsaktiviteter, men har et ikke nådd potensiale når det gjelder å sikre gode overganger til etablerte lokale aktiviteter som et siste steg i en integrering og rehabiliteringsprosess. I Enter Fritid er deltakerne i et etterverns tilbud. Gjennom prosjektet vil deltakerne være en rehabilitert, integrert del av samfunnet.

Målsetting

Øke antall deltakere i rusrehabilitering som engasjerer seg i etablerte fritidsaktiviteter, gjennom samarbeid med lokale aktører. Utvikle samarbeidsmodell og inngå avtaler med 10 lokale aktører. Prosjektet vil sikre gode overganger fra Enter Fritid og være siste steg i en rehabiliteringsprosess.

Målgruppe

Mennesker i rusrehabilitering som deltar i Enter Fritids aktiviteter

Antall personer i målgruppen

120

Beskrivelse av gjennomføring

Med prosjekt Tilbake til Fritiden vil vi få mulighet til å gå i tettere samarbeid med de eksterne aktørene og legge til rette for økt samhandling. Utfordre grensesnittet, senke terskelen og å gjøre overgangen mellom ENTER Fritid og klubbene, foreningene og lagene enklere for deltakerne. Sammen med de lokale fritidstilbudene vil vi utvikle en modell som sikrer gode overganger. En god samarbeidsmodell åpner for deltakelse og engasjement. Dette skal bli en del av kulturen internt i ENTER Fritid og i de ulike ordinære fritidstilbudene. Vi ser for oss at samarbeidsmodellen leger til rette for felles arrangementer mellom Enter Fritid og lokale, etablerte fritidstilbud samt tiltak på individnivå. Samarbeidsmodellen vil bli utviklet gjennom en eller flere workshops. Over en 3 års periode er målet å ha velfungerende avtaler med ca. 10 etablerte aktører i Kristiansandsområdet innenfor områdene Trening, Friluftsliv og Kultur. Vi ser for oss at mellom 20 og 30 deltakere vil engasjere seg i lokale ordinære fritidstilbud. For å nå dette målet vil prosjektleder måtte ligge tett på deltakerne i ENTER Fritid og ha ett tett samarbeid med de lokale etablerte fritidstilbudene. Det vil kreve mye motivasjonsarbeid og trygging.

Fremdriftsplan

2018: ansette prosjektleder, opprette prosjektgruppe, arrangere workshop med potensielle samarbeidspartnere, utvikle samarbeidsmodell 2019: inngå 5 samarbeidsavtaler, oppfølging av avtalene gjennom evalueringsmøter, undersøke og evaluere måloppnåelse, starte arbeidet med videre finansiering 2020: inngå 5 samarbeidsavtaler med nye aktører, samling med samarbeidspartnere for utvikling og erfaringsdeling, evalueringsmøter, evaluere måloppnåelse

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Tilbake til fritiden.pdf

Prosjektleder/forsker

Petter Dåsvand

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Tilbake til Fritiden
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2018: kr 715 000, 2019: kr 695 000, 2020: kr 705 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring