Tilgang og opplæring i båtbruk og seiling for alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Tilgang til fjorden og båtbruk er dessverre et knapphetsgode. Båt og båtplass er dyrt. I tillegg kreves det tett oppfølging fra en foreldre, ledsager eller trener som selv behersker båtbruk og seiling. Unge er avhengig av mye støtte fra foreldre økonomisk og rent fysisk i sikringsbåt samt kjøring. Gjennom vår og sommer 2021 har vi lært opp og kommunisert mye med lærere i kommunen. Lærere og skoleledelse er klare til å fylle skoletid med ro- og seilaktiviteter. Opplæring i båtbruk og kunnskap om livet i fjorden kan i inngå i fag. Vi gir ekstra prioritet til de med størst behov.

Målsetting for prosjektet

Gi tilgang til båtbruk og seilopplæring og aktivitetstilbud for all barn og unge lokalt i Follo, men også med mulighet for å nå deltakere fra Oslo og nære viken. Målet er å dyktiggjøre deltakerne til å kunne bruke båt og seile videre selv. Vi ser at også eldre har nytte av tilbudet.

Målgruppe

Barn og unge som ellers ikke har tilgang til båtbruk, som trenger støtte for å komme inn i ordinære fritidstilbud og Folkehelsetiltak for alle – i alle aldere.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Tiltaket skal etablere og drifte: 1. Utlånsordning for robåter og enkle små seilbåter 2. Aktivitetsdager med roing, seiling og båtbruk 3. Opplæring i bruk av ro- og seilbåt, joller og brett 4. Opptrening og trygging av ettermiddagstilbud 5. Anskaffelse, drift vedlikehold av attraktivt fellesutstyr 6. Fysisk støtte for å delta på lokale turer og treningsleir 7. Åpne ettermiddager/kvelder for “mekking på båter” Gratis utlån av robåter av robåter med hjelpemotor videreføres i Drøbak Båthavn. Seilopplæring videreføres på Husvikholmen -også for foreldre ledsagere. Båtplass er knapphetsgode og båt er dyrt. Høy terskel for intro til seiling. høyt frafall fordi det kreves privat dyrt utstyr. Vi tilbyr unikt gratis og trygt tilbud som når Follo, Viken og Oslo. Dette er oppfølgingen av introduksjonen til båtbruk og seiling i skoleregi. For de som ikke er interessert i seiling, men mer i båtbruk generelt tilbys turer og åpne ettermiddager/kvelder -spesielt fokus i vintersesong- tilpasset unges egne interesser. Mulighet for å pusse opp egen jolle. Tilbudet skal være gratis og åpent for alle. Tilbudet skal være attraktivt for ungdom. Tilbudet skal være inkluderende og tilrettelagt for de som har særlig behov for tilbudet.

Fremdriftsplan for prosjektet

1. Avtaler m skoler, institusjoner, foreninger og instruktører Fysiske og juridisk sikring, kompetanse, lærere barnehjem 2. Anskaffelse, drift vedlikehold av attraktivt fellesutstyr 3 Aktivitetsdager med roing, seiling og båtbruk Opplæring i bruk av ro- og seilbåt,4. t5ytrygging av ettermiddagstilbud 6. Fysisk støtte for å delta på lokale turer og treningsleir 7. Åpne ettermiddager/kvelder for “mekking på båter”

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting for prosjektet var å gi tilgang til båtbruk og seilopplæring og aktivitetstilbud for alle barn og unge lokalt i Follo, men også med mulighet for å nå deltakere fra Oslo og viken. Målet er å dyktiggjøre deltakerne til å kunne bruke båt og seile videre selv. Vi hadde også mål om å tilrettelegge tilbudet og tilpasse turer og aktiviteter for eldre. Målgruppen var likevel i hovedsak -barn og unge som ellers ikke har tilgang til båtbruk, som trenger støtte for å komme inn i ordinære fritidstilbud – Fokus i 2022 var Skoletilbud mai juni og aug- november ukentlig – jenter og syriske og ukrainske flyktninger i skoletiden – Samarbeid m skoleledelse. Fokus ungdomstrinnet, da de har lidd mest av nedstengningen. Ekstra oppfølging av Syriske og Ukrainske Flyktninger på fritiden. Ekstra tilrettelegging etter skoletid med følgebåt og frivillige brukermedvirkere fra faget «innsats for andre». 2023 større og båter større grupper, samt tilrettelagt seiltilbud ihht prosjektbeskrivelsen

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Som nevnt i Fremdriftsrapporen for 2022 nådde vi langt over effektmål i “Utlånsordning for robåter og små seilbåter”, f.o.m. 4 april t.o.m. 15 november – totalt 33 uker Lading, tilsyn og oppfølgning av booking, utlånsordning 2 robåter m elmotor i Drøbak Båthavn – 2 båter 3 dager pr uke, frem til medio juni da det “tok av”. Nye brukere “back to back” fullbooket, flere mannskapsbytter pr. dag i helger og fullt belegg fine ettermiddager.” Svært populært i 2022. Fokus sikkerhet og vaktlister. I 2023 jobbet vi mye med å få tilbudet selvbetjent, større sikrere båter. Over 500 brukere. Både 2022 og 23 Sjølivsdager for alle ungdomsskolene i juni (240 ungdommer). I 2022 støttet seiling på SommerCamp uke 25, 26, 31 og 32 (30 deltakere pr uke) barn ca 8-15år. I 2023 fulgte vi opp med fellesutstyr og gratis tilbud i 29er seiling i.ht. beskrivelsen. Oppstartstøtte for minoritetsmiljøer (ukrainere, syrere og thailandske) Disse ble superbrukere og tatt med mange fra miljøet sitt ut på fjorden.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

500

Prosjektgjennomføring/Metode

Både 2022 og 2023 smarbeidet vi med ungdomsskolene for å få til seiling, roing, småbåtkjøring og bading i sjø for alle avsluttende trinn på ungdomsskolen. Vi kjørte 4 dager med inntil 30 elever pr dag. Vi samarbeidet godt med lærerne på tre ungdomsskoler i planleggingsfasen. Kystlagets innleide instruktører gjennomførte 8 timers livredningskurs i sjø før aktiviteten begge år. Skolene stilte med minst en lærer med oppdatert kurs. Slik klarte vi å kjøre grupper med 30 elever. 2023 Utviklet vi spesielt godt forhold til Frivilligsentralene i Nordre Follo og Røde Kors i hele Follo -regionen. Det gjorde at det ble god rekruttering til tilrettelagte turer, slik at mange kom ut på sjøen. Vi gikk over til større båter, fellesturer og større grupper. Romjulsturer -gratis vinter- påske- og høstferietilbud, se facebook Opplæring av foreldre til å bli egne kapteiner – i medium seilbåter men også i gummibåter m egne barn. Vår metode med å lære opp lærere, ledsagere, foreldre frivillige og offentlig ansatte omsorgsarbeidere gir ringvirkninger. Disse tar med egne barn og unge om bord og seiler, ror og kjører båt videre på egenhånd. Ungdom har lært seg en aktivitet de kan drive videre selv.

Resultater og resultatvurdering

Som nevnt over ble gratistilbudene enormt populære fordi båtutstyr ble veldig dyrt i 2022 og Dyrtid slo inn for fullt i 2023. Vi hadde som nevnt nedenfor bredt fokus i dette prosjektet. Derfor gikk vi for større båter, og større grupper. Våren og forsommeren 2023 ble lærerne veldig involvert og kjørte egne turer med elevene. Aktivitetsdagene for skoleungdom ble doblet da lærene og ledelsen organiserte slik at 4 klasser gikk på rundgang med andre landaktiviteter mens 4 lærere livredningskurs og seil- vindsurf og båtkompetanse var på fjorden med oss. Slik kunne vi kjøre 60 elever på fjorden på en dag. For fritidstilbudet senket terskelen og gikk mer over til ren båtkjøring og turer i et godt samarbeid med frivilligsentraler, ledsagere og foreldre. Det gjorde at flere kom på sjøen. Likevel leverte vi et godt seilopplæringstilbud på vår, sommeren og høst til de som ikke hadde egne båter og foreldre, jf. prosjektbeskrivelsen. Gratis feriedager på fjorden ble veldig populært – hele året.

Oppsummering og videre planer

Dette toårige prosjektet spilte videre på tiltak og metoder som var velutprøvd. Tilbudet med gratis båtutlån ble svært populært i 2022 og i 2023. Dyrtid gjorde det aktuelt for mange. Vi har hatt superfokus på sikkerhet og oppfølgning. Dette er det største og bredeste prosjektet Drøbak Kystlag har gjennomført. Lang og bred horisont gjorde at vi fikk veldig mange “ombord”. I løpet av 2023 spisset vi inn aktivitet for forskjellige grupper. Vi har videreført tilbud for minoritetsjenter og ukrainere i egne prosjekter og for ungdom / unge voksne i fare for “drop out” i andre prosjekt.

Prosjektleder

Vegard Arnhoff

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Tilgang og opplæring i båtbruk og seiling for alle
Organisasjon
Norsk Friluftsliv
Beløp Bevilget
2022: kr 657 000, 2023: kr 600 000
Startdato
01.04.2022
Sluttdato
31.10.2023
Status
Avsluttet