Tilgang til robåter og små seilbåter under pandemien – videreføring

Søknadssammendrag

Prosjektet «Tilgang til robåter og små seilbåter for alle under pandemien» ble gjennomført sommeren 2021.

Gratis tilbud i båtbruk og seilopplæring var noe helt nytt og det ble en formidabel suksess. Tiltaket har avhjulpet negative effekter av smitteverntiltak. Det har gitt barn og unge – som ellers ikke ville fått det – tilgang til båtbruk og opplæring i seiling.

Metoden har vært å inkludere foreldre og ledsagere i opplæring -praktisk talt i samme båt. Uerfarne foreldre og ledsagere fikk opplæring sammen med barn og unge. Det skapte trygghet for barna. Etter noen dagers opplæring kunne uerfarne voksenpersoner seile på egenhånd og lære opp eget mannskap.

Tilbudet med utlån av robåter og seilbåter samt å drive seilopplæring ble så populært at vi måtte gjøre prioriteringer. Den mest effektfulle prioriteringen var å lære opp barne- og ungdomsskolelærere, SFO-ansatte og barnehjemsmedarbeidere slik at disse kunne lære bort roing, seiling og båtbruk videre. Disse har nå blitt medspillere i videreføringen av tilbudet.

Prosjektets videreføring har fokus på gruppene som nå er mest utsatt i pandemiens fjerde bølge. Det vil si barn og ungdom. Vi ser at klasseturer og aktiviteter i og utenfor skole har blitt kuttet ned på eller avlyst. Prosjektet demmer opp for dette ved å spille videre på utstyr og erfaringer fra pilotprosjektet – og tilby tilgang til fjorden og opplæring i båtbruk til alle.

Prosjektleder/forsker

Vegard Arnhoff

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Tilgang til robåter og små seilbåter under pandemien – videreføring
Organisasjon
Norsk Friluftsliv
Beløp Bevilget
Kr 689.000
Startdato
15.10.2021