Tilgang til robåter og små seilbåter under pandemien

Søknadssammendrag

Nedstengingen av idretts- og fritidstilbud for barn og unge sommeren 2020 førte til at foreldre måtte involvere seg mer i rollen som aktivitetsleder og trener av egne barn. I Drøbakssundet gikk foreldre om bord i båter og trente med barna. Når foreldre og ledsagere deltok i opplæring -praktisk talt i samme båt, ble barna tryggere og lærte mer. Etter noen dagers opplæring kunne også uerfarne voksenpersoner seile videre på egenhånd og ta ansvar for opplæring av eget mannskap.

Tilgang til fjorden og båtbruk er dessverre et knapphetsgode. Båt og båtplass er dyrt. I tillegg kreves det tett oppfølging fra en foreldre, ledsager eller trener som selv behersker båtbruk og seiling. Nedstenging av aktivitetstilbud slår dårlig ut for de som ikke har egne båter, landsteder og nære relasjoner som kan drive opplæring.

Prosjektets mål er å avhjelpe effekten av utestengelse fra sjølivsaktiviteter under pandemien ved å tilrettelegge for egenaktivitet. Tilbudet skal være gratis og åpent for alle. Tilbudet skal være attraktivt for ungdom. Tilbudet skal være inkluderende og tilrettelagt for de som har særlig behov for tilbudet.

Tiltaket skal etablere og drifte:

  1. Utlånsordning for robåter
  2. Utlånsordning for enkle små seilbåter, joller og brett.
  3. Opplæring i bruk av ro- og seilbåt, joller og brett med foreldre og ledsagere

Utlånstilbudene skal stå fra medio mai til medio september, med mål om å være mest mulig selvgående. Det satses på robåtene Oselver, Færing eller Geitbåt. Dette er sjødyktige og robuste båter som kan brukes av 1-5 personer. Seilopplæring: Seiling på egenhånd fordrer en del forkunnskap og erfaring hos deltakerne. Små enke seilbåter leies inn og stilles til disposisjon for utlån. Ungdomstilbud gis i morsomme og fartsfylte båter. Instruktør støtter i perioden hvor deltakere trenes til å kunne håndtere båtene selv.

Prosjektmidler brukes på en tett opplæring – på avstand – i denne fasen.

Prosjektleder/forsker

Vegard Arnhoff

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Tilgang til robåter og små seilbåter under pandemien
Organisasjon
Norsk Friluftsliv
Beløp Bevilget
Kr 687.600
Startdato
15.04.2021