Tilpasning og utprøving av en digital kognitiv rehabiliteringsmetode for barn

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

6

Fremdriftsplan

Utforming av søknad til Personvernombudet ved OUS og REK Sørøst, ultimo november 23 – primo januar 24: Forskningsleder og prosjektmedarbeidere ved OUS-RH. Oversettelse av tekst i SMART-d-appen (instrukser og stimulusmateriale), primo januar 24 – primo mars 24: Forskningsleder, prosjektmedarbeidere ved OUS-RH, og samarbeidspartnere ved Karolinska universitetssjukhus. Innspilling av taleinstrukser og auditivt stimulusmateriale, medio mars 24 – primo april 24. Teknisk implementering av norsk tekst i SMART-d-appen, medio april 24 – medio juni 24: Gunnar Rekruttering, januar 24 – juni 24: Forskningsleder og prosjektmedarbeidere ved OUS-RH. Utprøving av intervensjonsmetoden inkludert fokusgruppeintervju, primo september 24 – primo november 24: Forskningsleder og prosjektmedarbeidere ved OUS-RH. Gjennomgang av brukererfaringer fra spørreskjema og fokusgruppeintervju, medio november 24 – primo mars 25: Forskningsleder, prosjektmedarbeidere ved OUS-RH, brukermedvirkere, og samarbeidspartnere ved Karolinska universitetssjukhus. Formidling av resultater, primo mars 25 – ultimo september 25: Forskningsleder, prosjektmedarbeidere ved OUS-RH, brukermedvirkere, og samarbeidspartnere ved Karolinska universitetssjukhus.

Prosjektleder/forsker

Britt Ingunn Wee Sævig

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Tilpasning og utprøving av en digital kognitiv rehabiliteringsmetode for barn
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
2023: kr 15 000, 2024: kr 354 000, 2025: kr 28 000
Startdato
20.11.2023
Sluttdato
30.09.2025
Status
Under gjennomføring