Tilrettelagt Luftsport

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Tilrettelagt Luftsport er et samarbeidstiltak mellom Norges Luftsportforbund og Elverum Flyklubb med formål å kunne tilby seilflyging for funksjonshemmede, primært rullestolbrukere. Tiltaket fikk Extra-midler over tre år (2007-2010) for anskaffelse av et fabrikktilpasset seilfly. Tiltaket har vært vellykket der mange innenfor målgruppe har fått oppleve friheten med seilflyging. Tre har gjennomført full opplæring fram til sertifikat, flere er under opplæring. Det vises til sluttrapport levert i 2011.

Målsetting:
Fabrikkettersyn av seilflyet.

Målgruppe:
Rullestolbrukere

Gjennomføring:
Flyet, som ble satt i drift i 2006, er nå seks år gammelt og har vært gjennom ganske intensiv bruk. For å kunne opprettholde fortsatt sikkerhet på topp og beholde verdien som ligger i flyet, anser vi det som nødvendig med et hovedettersyn ved fabrikken i Tyskland. Fra den norske forhandleren er det gitt et prisestimat på EUR 15.000. Søknaden omfatter utgifter til selve ettersynet pluss transport til og fra Tyskland, totalt beregnet ti NOK 161776.

Prosjektets betydning:
Videreutvikling av tilbudet vil være avhengig av ettersynet.

Framdriftsplan:
Dersom søknaden blir innvilget, vil tiltaket bli gjennomført vinteren 2011/2012 slik at flyet er klart tilsesongstart april 2012.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0139.pdf

Prosjektleder/forsker

André Ebert

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Tilrettelagt Luftsport
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 140 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
01.04.2012
Status
Avsluttet