Tilrettelagt ridning, voltige og utvidelse av dagrideleir i små kohorter

Søknadssammendrag

Haugesund Rideklubb har tilbudt terapiridning i over 25 år. Prosjektet er en videreføring og utvidelse av dette tilbudet. Tilrettelagt ridning og voltige fremmer koordinasjon, balanse, styrke og utholdenhet. Det unike samspillet mellom hest og rytter gir også sansestimulering og mestringsopplevelser.

Målgruppen er barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser eller andre helseutfordringer. Ridetilbudet tilrettelegges og tilpasses slik at det også kan gjennomføres ved økt smitteverntiltak tilknyttet Covid-19.

Prosjektet er tredelt:

  1. Tilrettelagt ridning med et ukentlig tilbud i små kohorter for de som er klar for å ri selvstendig, men ikke på ordinær rideskole.
  2. Tilrettelagt voltige for de som ønsker større utfordringer; kan sammenlignes med turn på hest.
  3. Dagrideleir med tre grupper, den ene er spesielt tilrettelagt for barn med autisme. Rideleirene vil foregå over fem dager i skoleferiene.

Planlegging av tilrettelagt ridning og tilrettelagt voltige er allerede satt iverksatt. Planlagt oppstart og gjennomføring av prosjektet blir:

Del 1) November 2021 – desember 2022;
Del 2) Januar–desember 2022;
Del 3) Vinter- og sommerferie 2022.

Kursing av leiere og instruktører er påbegynt. Prosjektmidlene vil dekke deltakernes utgifter med tilbudet slik at alle har muligheten for å kunne være med uavhengig økonomi.

Datainnsamling og evaluering gjennomføres ved semesterslutt og etter gjennomføring av rideleirtilbudet i 2022.

Tidligere forskning indikerer at dette prosjektet vil ha en positiv innvirkning både fysisk og psykososialt. Fysisk ved å bedre balanse, koordinasjon, styrke og muskelkontroll. Psykososialt ved gleden av mestringsfølelse, inkludering og samhold, bedret helse, adferd og språkferdigheter.

Gjennom prosjektet ønsker vi å få flere erfaringer og økt kunnskap med organisering og gjennomføring av dagrideleir for blant annet barn med autisme.

Tilrettelagt ridning og tilrettelagt voltige er nye tilbud i vårt geografiske område. Dette tilbudet gir brukeren økt tid med hest, samtidig som en-til-en trening gir fysioterapeuten og instruktøren bedre tid til den enkelte.

Prosjektleder

Tone Grinde Seeberg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Tilrettelagt ridning, voltige og utvidelse av dagrideleir i små kohorter
Organisasjon
Norge idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 500.000
Startdato
15.10.2021