Tilrettelagt trening for schizofreni

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Fysisk trening som langtidsbehandling for å redusere hjerte-karsykdom hos mennesker med Schizofreni

Sluttrapport

Bakgrunn

Pasienter med schizofreni har økt forekomst av hjerte-karsykdommer og kortere forventet levealder. Få studier har undersøkt fysisk kapasitet i denne målgruppen eller effekten av intervalltrening integrert i poliklinisk behandling hvor spesialist- og kommunal helsetjeneste samarbeider.

Målsetting

Vi ønsket å sammenligne aerob kapasitet, fysisk aktivitet, kroppssammensetning, blodprofil, muskelstyrke og fysisk funksjon hos pasienter med schizofreni med friske kontroller, samt undersøke effekten og gjennomførbarheten av intervalltreningen på kort (12 uker) og lang (1 år) sikt.

Design, metode, materiale

Vårt studie var en randomisert kontrollert studie hvor 48 voksne (18-65 år) polikliniske pasienter diagnostisert med schizofreni (ICD-10: F20-29) ble tilfeldig trukket til en av to grupper: treningsgruppen kom til trening på Treningsklinikken på St. Olavs hospital 2 ganger i uken i 1 år, mens kontrollgruppen fikk 2 oppmøter for å bli kjent med treningsprotokollen og rådet til å gjennomføre treningen på egenhånd. Alle pasientene ble undersøkt ved oppstart og etter 3 mnd, 6 mnd, og 1 år. Vi inkluderte også en kontrollgruppe av 48 subjekter med lik alder og kjønn uten alvorlig psykisk lidelsesdiagnose som kun ble undersøkt ved oppstart. Vi tok objektive målinger av peak oksygenopptak, fysisk aktivitet, maksimal muskelstyrke, hurtig kraftutvikling, kroppssammensetning (BMI, kroppsvekt, midjemål), blodtrykk, blodsammensetning (lipider, glukose) og fysisk funksjon (balanse, gangtest m.fl.).

Gjennomføring

Prosjektet ble gjennomført i tråd med protokollen som stipulert ved oppstart. Alle planlagte målemetoder ble brukt under prosjektet. Noe lengre tid ble brukt på rekruttering av pasienter til prosjektet, slik at prosjektets varighet ble forlenget.

Resultater

Vi fant ut at pasienter med schizofreni har systematisk redusert peak oksygenopptak, maksimal muskelstyrke/kraftutvikling og fysisk funksjon. Vi fant også ut at intervalltrening, levert som standardbehandling på poliklinikken med oppmøtestøtte fra Trondheim kommune, var gjennomførbart både på kort og lang sikt, siden 2/3 av pasientene møtte til trening. Treningen økte pasientenes oksygenopptak tilsvarende en risikoreduksjon for hjertekarsykdom med 10-15%.

Samarbeidspartnere

St. Olavs hospital og NTNU bidro med forankring av prosjektet, vitenskapelig kunnskap, måleutstyr og helsepersonell tilknyttet prosjektet. Trondheim kommune bidro stort med å hjelpe pasientene å møte til avtaler på Treningsklinikken. Mental Helse bidro med brukerrepresentant, og LHL som søkerorg.

Videre planer

Fire artikler er publiserte i vitenskapelige tidsskrifter. Resultater fra de 2 første artiklene har allerede blitt presentert på internasjonale konferanser (ACSM annual meeting). Resultater fra artikkel nummer 4 vil bli presentert på konferanse i 2021. Intervalltrening er nå standard pasientbehandling på Treningsklinikken. Resultatene fra prosjektet er formidlet blant annet til Trondheim kommune, som står for oppfølging av pasientene etter prosjektperioden.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Prosjektleder har hatt tett samarbeid med søkerorganisasjonen i forbindelse med rapporter og kvalitetssikring av prosjektets fremdrift. Prosjektleder og søkerorganisasjonen har også diskutert viktigheten av deltakelse på internasjonale konferanser for å spre resultatene i forbindelse med bruk av prosjektmidler.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Brobakken, M. F. (2019). Collaborative care of outpatients with schizophrenia: the role of physical health and aerobic interval training. NTNU i Trondheim.

Artikler:
Brobakken, M. F., Nygård, M., Taylor, J. L., Güzey, I. C., Morken, G., Reitan, S. K., Heggelund, J., Vedul-Kjelsaas, E. & Wang, E. (2019). A comprehensive cardiovascular disease risk profile in patients with schizophrenia. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 29(4), 575-585.
 https://doi.org/10.1111/sms.13371

Nygård, M., Brobakken, M. F., Roel, R. B., Taylor, J. L., Reitan, S. K., Güzey, I. C., Morken, G., Vedul-Kjelsaas, E., Wang, E. & Heggelund, J. (2019). Patients with schizophrenia have impaired muscle force-generating capacity and functional performance. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 29(12), 1968-1979.
 https://doi.org/10.1111/sms.13526

Brobakken, M. F., Nygård, M., Güzey, I. C., Morken, G., Reitan, S. K., Heggelund, J., Wang, E. & Vedul-Kjelsaas, E. (2019). Aerobic interval training in standard treatment of outpatients with schizophrenia: a randomised controlled trial. Acta Psychiatrica Scandinavica, 140(6), 498-507.
 https://doi.org/10.1111/acps.13105

Brobakken, M. F., Nygard, M., Guzey, I. C., Morken, G., Reitan, S. K., Heggelund, J., Vedul-Kjelsaas, E.  Wang, E. (2020). One-year aerobic interval training in outpatients with schizophrenia: A randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 00, 1-17.
 https://doi.org/10.1111/sms.13808

Sluttrapport/artikler (pdf)

Brobakken, M. F. (2020) Collaborative care of outpatients with schizophrenia – the role of physical health and aerobic interval training. NTNU, Trondheim.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Brobakken, M. F. (2019). Collaborative care of outpatients with schizophrenia: the role of physical health and aerobic interval training. NTNU i Trondheim.

Artikler:
Brobakken, M. F., Nygård, M., Taylor, J. L., Güzey, I. C., Morken, G., Reitan, S. K., Heggelund, J., Vedul-Kjelsaas, E. & Wang, E. (2019). A comprehensive cardiovascular disease risk profile in patients with schizophrenia. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 29(4), 575-585.
 https://doi.org/10.1111/sms.13371

Nygård, M., Brobakken, M. F., Roel, R. B., Taylor, J. L., Reitan, S. K., Güzey, I. C., Morken, G., Vedul-Kjelsaas, E., Wang, E. & Heggelund, J. (2019). Patients with schizophrenia have impaired muscle force-generating capacity and functional performance. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 29(12), 1968-1979.
 https://doi.org/10.1111/sms.13526

Brobakken, M. F., Nygård, M., Güzey, I. C., Morken, G., Reitan, S. K., Heggelund, J., Wang, E. & Vedul-Kjelsaas, E. (2019). Aerobic interval training in standard treatment of outpatients with schizophrenia: a randomised controlled trial. Acta Psychiatrica Scandinavica, 140(6), 498-507.
 https://doi.org/10.1111/acps.13105

Brobakken, M. F., Nygard, M., Guzey, I. C., Morken, G., Reitan, S. K., Heggelund, J., Vedul-Kjelsaas, E.  Wang, E. (2020). One-year aerobic interval training in outpatients with schizophrenia: A randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 00, 1-17.
 https://doi.org/10.1111/sms.13808

Prosjektleder/forsker

Mathias Forsberg Brobakken

Hovedveileder

Einar Vedul-Kjelsås

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
Tilrettelagt trening for schizofreni
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2016: kr 690 000, 2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000
Startdato
25.05.2016
Sluttdato
01.07.2020
Status
Avsluttet