Tilrettelegging av fritidsaktivitet

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet: Vi ønsker å sette fokus på marine aktiviteter og dårlige svømmeferdigheter. Barn og unge skal mestre og føle trygghet i og ved havet/vann.

2. Prosjektets målsetting: Ved prosjektets slutt ønsker vi at flest mulig barn og unge i kystkommunen vår skal føle seg trygge ved havet, ha økte svømmeferdigheter, ha interesse for friluftsliv og kommunen har opplevd økt rekruttering til ulike marine aktiviteter.

3. Prosjektets målgruppe: Barn og unge fra 8 år og oppover. I tillegg har vi en del barn med fremmedkulturell bakgrunn, så integrering vil vi også rette fokus mot.

4. Beskrivelse av gjennomføring: Vi ønsker

å ta med barn og unge ut på havet i båt. Fiske, dra på ørn/selsafari, ta bilder av dyrelivet, bading og sosiale tilstelninger på våre utallige øyer eller strender. Overnatting og litt villcamp med fokus på det marine liv. Vi tenker oss vi tar med oss barn og unge i båt, 1-2 ganger i uka, og at vi i tillegg har 2 faste timer i bassenget.


5. Prosjektets betydning: Prosjektet vil ha stor betydning for de som ikke har noe annet alternativ enn ballspill. Vi vil skape trygghet og kunnskap til barna gjennom aktivitet i dykkerklubben, slik at de skal kunne få et sunt, godt og trygt forhold med tanke på å ferdes ved og i havet.

6. Framdriftsplan: Vi har allerede startet med bassengtrening og vil så snart vi får inn penger kjøpe våtdrakter og annet nødvendig sikkerhetsutstyr. Allerede til våren 2011 vil vi prøve å ha ulike arrangement ved stranden.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0315.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting for prosjektet: Bø Dykkerklubb ønsket å sette fokus på marine aktiviteter og dårlige svømmeferdigheter blant barn og unge i kystkommunen. Her iblant barn med fremmedkulturell bakgrunn. Vi ønsket å gi barna og ungdommene en ny arena hvor de kunne føle mestring, få økt svømmeferdighet, føle seg tryggere med båt, vannaktiviteter og å få økt interesse innen friluftsliv.

Beskrivelse av gjennomføring: Vi tok med barna og ungdommene ut på havet i båt.
Aktivitetene på havet bestod bland annet av fiske, ørn/selsafari, fotografering av dyrelivet, snorkling, vannski, tubekjøring, overnatting og litt villcamp.

Vi har tatt med oss barn og unge i båt, 1-2 ganger i uka, og har i tillegg hatt 2 faste timer i bassenget hver uke. I bassenget øvde vi på forskjellige dykke- og svømmeferdigheter som deretter utførtes i praksis på stranden og i havet.

Oppnådde resultater: Prosjektet har hatt stor betydning for barn og unge med få andre alternativer enn ballspill. Barna har hatt ei flott tid sammen med dykkerklubben. Vi har skapt trygghet og kunnskap til barna gjennom aktivitetene i dykkerklubben, og vi mener de har fått et sunt, godt og trygt forhold med tanke på å ferdes ved, og i havet. Det har vært mellom 15 og 22 barn i alderen 6-17 år med på uteaktivitetene langs stranden og havet, av totalt 8 arrangerte turer. Av de 32 bassengøktene vi hadde i 2012, hadde vi 42 barn på det meste i bassenget, med et gjennomsnitt på 33 barn hver uke.

Framdriftsplan: Aktiviteter på stranden, båtvett og livet i fjæra holdt vi på med på våren og sommeren. Aktiviteter i bassenget startet vi med på høsten og vil fortsette med det i 2013. Vi regner med å ha dette tilbudet så lenge vi har nok voksne som kan stille opp, for dette er et populært tilbud blant barn og unge i kommunen vår.

Prosjektleder/forsker

Tommy Vikan

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Tilrettelegging av fritidsaktivitet
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 70 000
Startdato
10.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet