Tilrettelegging av fritidsaktivitetet.

Søknadssammendrag

Søknad om støtte til kjøp av båtmotor

Vi i Bø Dykkerklubb ser behovet for å ta med barn og unge med ut i båt på havet eller i bassenget. Vi er blitt forespurt av både foreldre og barn om det er noe vi kan gjøre.
Vi har fått ca. 20 flyktningebarn som går på skole i lokalsamfunnet, og dette er en fin integreringsmulighet. Målsetting er barn og unge som faller utenfor ordinære fritidstilbud av ulike årsaker. I tillegg ønsker vi å sette mer fokus på integrering der vi kan gjøre noe sammen.
Målgruppa er først og fremst barn og unge og barn med fremmedkulturell bakgrunn. Vi har tenkt å ta med de som ønsker det i bassenget for å øve på svømming, livredning, lek og moro, prøving av dykkerutstyr, våtdrakt og tørrdrakt. I tillegg ønsker vi å ta med barn og unge ut på havet i båt.
Kanskje fiske, dra på ørn/selsafari, ta bilder av dyrelivet, bading og sosiale tilstelninger på våre utallige øyer eller strender. Overnatting og kankskje litt villcamp med fokus på det marine liv.
Vi søker Helse og Rehabilitering om 70 000 kr i støtte som en del av et spleiselag
Båten vi har er en 22 fot lang aluminiumsbåt som trenger rundt 140 hk motor. Ny pris for motor hos Vesterålen Marine på Eidet ligger på rundt 150 000 kr. mva og frakt.
De resterende 80 000 kr vil vi finansiere gjennom private lån, loddsalg og ulik dugnad. Vi har også søkt Vesterålskraft, Gjensidigefondet, Sparebankstiftelsen og Nergård-gruppen om midler.
I tillegg er vi nødt å ha sikkerheten på topp, så dermed blir vi også å kjøpe inn 10 stk. redningsvester.
Vi skal ha med kamera og ta mange fine bilder både over og under vann. De kan få oppgave å skrive litt om turene og kanskje sende inn en liten reportasje til lokale aviser.
Vi tenker oss vi tar med oss barn og unge i båt, 1-2 ganger i uka, og at vi i tillegg har 2 faste timer i bassenget. (se eget vedlegg for budsjett).
Prosjektet vi ha stor betydning for de som ikke har noe annet alternativ enn ballspill.
Vi har stor tro på dette og har som sagt fått forespørsler om å arrangere noe slikt.

Oppstart uke 2 2011: 2 faste timer i bassenget, 1-2 fritidsøkter i uka fram til påske. Evaluering. Fortsetter fra

påske til skoleslutt.

Forutsetningene for å lykkes anser vi som svært realistiske.
Verdi for målgruppen vil være enorm da de aktuelle det gjelder vil føle seg som en del av et samhold, og vi har stor tro på at livskvaliteten vil øke.
Overføringsverdien i prosjektet vil også være stor.

Resultatene vi forventer å oppnå

er å få ungdommer som sitter hjemme ved data og som henger ute på gatehjørner til å bli aktive og ta del i et flott samhold.
Vi tenker også at fristelsene for bruk av alkohol, tobakk og narkotiske stoffer vil bli mindre når barn og unge har en aktiv og ikke minst moro og utfordrende fritid.
Resultat og erfaring av et slikt prosjekt vil man måtte ta stilling til ved påsketider og evaluering. Man kunne måle ungdommens interessenivå ved spørreundersøkelser.
Det forventes at prosjektet skal videreføres utover prosjektperioden som er støttet av Rehabilitering og Helse.
Planen er at dette prosjektet skal videreføre seg selv, ved selvfinansiering gjennom kontigent og frivillig arbeid.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0311.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bø Dykkerklubb er en klubb som holder til i Bø Kommune i nordre Nordland, har etter forespørsel fra foreldre og ønske fra barn i kommunen, startet opp med denne fritidsaktiviteten, og det har vært svært populært. Vi har også ønsket å sette fokus på integrering da vi har ca. 20 flyktningebarn i kommunen, og da var dette en aktivitet som passet svært bra.
Målsettingen har vært å få til å kjøpe båtmotor gjennom et spleiselag av ulike aktører, slik at vi kunne ta med barn og unge, og mindreårige flyktningebarn ut i båt på ulike aktiviteter.
De som vi ønsket skulle bli med på dette var barn og unge, og mindreårige flyktningebarn. Når nesten 1/3 av kommunens barn og unge under 18 år er med på dette, da må man kunne si seg meget godt fornøyd.
Barn og unge som faller utenom ordinære fritidstilbud av ulike grunner har vi klart å fange opp, og det vil ha en stor betydning for at disse det gjelder også vil kunne ha et bra sosialt liv. Barn som kanskje ikke har hatt det så bra før vi begynte med dette prosjektet, har en aktivitet som de gleder seg å gå til hver uke.
Dette prosjektet tilbyr bassengtrening for barn og unge i alderen 6-18 år 2 ganger i uka.
Når været tillater det, er vi ute på havet med båt, eller snorkler og har andre aktiviteter på
stranden. Både i bassenget og når vi ha uteaktivitet er det dugnadsgjengen som står for organiseringen.
Det har vært utfordrende og til tider frustrerende at prosjektleder og 2 andre voksne har sittet igjen med all dugnaden og arbeidet med å drive med bassengtrening. I starten var det mange voksne som meldte sin interesse, men utover året ble det færre og færre voksne som stilte opp.
Vi har fått med oss ca. 50 barn i alderen 6-18 år på vårt prosjekt, og vi har omsider fått kjøpt båtmotor så den målsettingen er nådd.
Prosjektet vil vi prøve å føre videre gjennom frivillig arbeid og kjempeinnsats fra dugnadsgjengen. Det er plan at det skal drifte seg selv gjennom dugnad og noe kontingent og at dette skal bli et fritidstilbud på lik linje med alle andre i kommunen.

Prosjektleder/forsker

Tommy Vikan

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Tilrettelegging av fritidsaktivitetet.
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2011: kr 70 000
Startdato
09.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet