Tilrettelegging for funksjonshemmede

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
STIL vil i perioden 2012-2017 oppgradere dagens skianlegg for nærmere 10 millioner kroner. Anlegget vil etter ferdigstillelse fremstå som et av fylkets flotteste vintersportsaktivitetsanlegg. Klubben har fokus på flerbruk, tilrettelegging og legge forholdene til rette for bruk av anlegget for flest mulig ulike brukergrupper. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å ta hensyn til funksjonshemmedes behov ifb.

Målsetting:
At funksjonshemmede, svaksynte, rullestolbrukere – skal kunne bruke infrastrukturen vi bygger på en enklest mulig måte. Vi vil legge forholdene til rette for at brukerorganisasjoner for funksjonshemmede skal motivere sine medlemmer for økt fysisk aktivitet der vårt tilrettelagte anlegg er utgangspunktet.

Målgruppe:
Funksjonshemmede, eller brukere som er under opptrening etter sykdom eller ulykker – og med dette som bakgrunn har spesielle behov mtp tilrettelegging.

Gjennomføring:
Bygge og tilrettelegge garderobeanlegg med dusjer, toaletter og garderober i tilknytning til dagens bygg/klubbhus, i tillegg til at stadion og parkeringsplass skal utvides.

Betydning:
Funksjonshemmede og/eller personer under opptrening etter sykdom og skade får en optimal tilrettelagt anlegg for å være fysisk aktive både sommer og vinter.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

De to tiltakene prosjektet primært omhandlet var å bygge garderobeanlegget på en slik måte at rullestolbrukere har lett adkomst (stor platting med tak over, og doble dører for å lette ut/inngang for rullestol, samt bygge et eget handikap-toalett med dusj iht Norsk Standard).

Antall personer i målgruppen

50

Oppsummering

Vi vil sommeren 2014 måtte gjøre noen fysiske tiltak som vi «overså» ifb opprinnelig plan. Takoverheng over veranda/inngangsparti (området som de med rullestol benytter for ankomst inn i lokalene) må være større. Tak overhenget vi laget er ikke langt nok, slik at det fortsatt kommer en del snø på platten som vanskeliggjør tilgjengeligheten dersom man benytter rullestol.

Sluttrapport/artikler (pdf)

SLUTTRAPPORT fra STIL IL.pdf

Prosjektleder/forsker

Fred Persen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Tilrettelegging for funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 154 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet