Tiltak for eldre i Grong og Harran

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er at mange eldre har mistet sine møteplasser, noe som har medført stor ensomhet. Trygge møteplasser og aktiviteter savnes. Foreningen ønsker å sette i gang tiltak som skal bidra til at ensomheten for eldre reduseres.

Målet er å fremme bedre levekår, fysisk og psykisk helse. Dette ved å skape nye trygge sosiale møteplasser, slik at eldre kan møte andre og bli aktivisert og at ensomheten for de eldre reduseres.

Målgruppen for tiltakene er alle pensjonister i kommunen over 65 år. Ut fra gjeldende smittevernregler forventes det å bli antallsbegrensninger på tiltakene.

Prosjektet er delt opp i fire delprosjekt. Disse er:

  1. Seniorkor
  2. Transportordning til Oasen svømmeanlegg
  3. Kveldskonsert med markering av de eldres dag
  4. Festkveld i kulturhuset m/markering av 70- års jubileet

Arbeid med planlegging av alle tiltakene startes medio mars 2021. Det første tiltaket som igangsettes er transportordning til svømmeanlegget Oasen. Dette oppstartes i april 2021.
Det største enkeltarrangementet er festkvelden i kulturhuset som arrangeres i februar 2022. Prosjektperioden avsluttes 1. juni 2022 . Etter det vil det bli evaluering og utarbeiding av sluttrapport.

Foreningen forventer at prosjektet vil gi positive resultat. Sterk fokus på smittevern forventes at deltakerne føler trygghet til å gå ut å treffe andre eldre, noe som vil redusere ensomheten. Tiltakene forventes å gi positiv virkning både helsemessige, kulturelt, sosialt og gi økt livskvalitet. Foreningen håper også tiltakene vil være med å rekruttere nye medlemmer til foreningen og foreningens aktiviteter. Noe som vil aktivisere flere på sikt.
For å gjennomføre prosjektet er vi avhengige av flere samarbeidsparter. Dette gir også positive samfunnsmessige virkninger.

Vi håper at tiltakene vil vise at slike arrangement er positivt å delta på, samt positivt for oss som arrangør og for våre samarbeidspartnere. Dette kan gi grunnlag for å ta nye initiativ senere.

Prosjektleder/forsker

Helge Formo

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Tiltak for eldre i Grong og Harran
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 270.000
Startdato
23.02.2021