Tiltak for eldre i Randaberg

Søknadssammendrag

Randaberg pensjonistlag er godt etablert i Randaberg kommune. Målgruppen er alle pensjonister, men de sentrale er eldre mellom 70 og 90 år.

Pensjonistlaget vil i perioden august 2021 og juni 2022 gjennomføre de omsøkte aktivitetene etter innsendt plan. Samtidig vil disse tiltakene bli samkjørt med våre vanlige aktiviteter og de aktiviteter som vi fikk penger til fra Stiftelsen Dam i ved brev av 6. november 2020.

Styret i Pensjonistlaget, som også er prosjektgruppen for gjennomføringen av disse tiltakene, har gjennom dette påtatt seg et stort ansvar og et omfattende arbeid, men er innstilt på å gjennomføre planene innenfor myndighetenes smittevernrammer, og såfremt dette er mulig innenfor disse rammer, til de gitte tider og steder og med de målgrupper som er forutsatt. Det gjelder to konserter, to halvdagsutflukter, adventprogram, julebord og vårprogram med hageselskap.

Styret har drøftet oppleggene før søknaden ble sendt, og har i etterkant begynt å fordele arbeidsoppgavene, slik at vi skal ligge i forkant med gode gjennomføringsplaner. På nåværende tidspunkt ser vi ikke noen hindre for at de omsøkte tiltakene skal kunne gjennomføres til planlagte tidspunkt.

Vi vil legge stor vekt på å nå fram til, og å engasjere de pensjonistene som er mest isolert i bygda. Vi har derfor etablert kontakt med hjemmetjenesten i kommunen.

Vi har stor tro på at disse tiltakene vil bidra positivt til bedre helse og mindre isolasjon for eldre i kommunen.

Prosjektleder

Åstein Vistnes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Tiltak for eldre i Randaberg
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 184.000
Startdato
19.02.2021