Tiltak for en sårbar gruppe slagrammede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hvert år rammes ifølge Helsedirektoratet ca. 12 000 av hjerneslag, og gjennomsnittsalderen er 75 år, ifølge Norsk Hjerneslagsregister. I 2015 ble 14 pasienter under 18 år innlagt med hoveddiagnosen hjerneslag, ytterligere 24 med hjerneslag som bidiagnose, ifølge Folkehelseinstituttet. I dag finnes det ikke eget informasjonsmateriell eller tilbud om møteplasser for barn og ungdom som er rammet av hjerneslag, eller for deres pårørende, verken fra det offentlige eller fra bruker- og interesseorganisasjonene. Begge grupper uttrykker et sterkt ønske om slike tilbud.

Målsetting

Arrangere en samling for slagrammede barn og unge opptil ca 18 år og deres nærmeste pårørende hvor vi legger opp til erfaringsutveksling og mulighet for å dokumentere behov og ønsker i denne gruppen. Det skal også utarbeides eget informasjonsmateriell og etableres en facebook-gruppe for målgruppen.

Målgruppe

Barn og ungdom fram til og med ca. 18 år som har hatt hjerneslag og deres pårørende, som foreldre, søsken og andre med en sterk tilknytning til den slagrammede.

Antall personer i målgruppen

2700

Beskrivelse av gjennomføring

LHL, som organiserer sitt arbeid for slagrammede og pårørende gjennom LHL Hjerneslag og LHL Hjerneslag Ung vil i dette prosjektet invitere barn og ungdom opp til ca. 18 år og deres pårørende til en samling for erfaringsutveksling. Samlingen vil gå over 2 dager og arrangeres i Gardermoen-området og ha deltakere fra hele landet. På samlingen vil det også delta helsepersonell som forelesere. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger LHL Hjerneslag så langt har mottatt, ser vi for oss at en samling for barn og ungdom som har hatt hjerneslag og deres pårørende kan ha følgende temaer: • Hvorfor rammes også barn og ungdom av hjerneslag (ulike typer hjerneslag, risikofaktorer, utfall, forebygging) • Rettigheter • Psykisk helse • Følelser og samliv • Skole og arbeidsliv • Erfaringsutveksling i både plenum og grupper hvor vi skiller mellom slagrammede og pårørende • Ønske om ytterligere oppfølging • Sosial samvær Erfaringer, behov og ønsker som avdekkes på samlingen vil vi ta med oss i arbeide med å utarbeide informasjonsmateriell for målgruppen og når vi skal opprette nettverk/facebookgruppe for målgruppen.

Fremdriftsplan

• Januar: Markedsføring. • April / mai: Gjennomføring av samling. • Juni: Evaluering av samling, og planlegging av informasjonsmateriell og nettverk/Facebookgrupper. • August – oktober: Utarbeidelse av informasjonsmateriell. Nettverksbygging. Opprettelse av Facebookgrupper. • November – desember: Oppsummering og evaluering av prosjektet. Skrive sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Tiltak for en s��rbar gruppe slagrammede.pdf

Prosjektleder/forsker

Tommy Skar

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Tiltak for en sårbar gruppe slagrammede
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2018: kr 185 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2019
Status
Avsluttet