Tiltak mot fukt i boliger.

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Barneallergistudien i Trondheim ble startet opp i 2000 med målsetting å redusere nye tilfeller av astma og allergi blant små barn i Trondheim ved bl.a. å gi råd til gravide og foreldre om tiltak for å redusere risiko for fuktproblem i boligen.

 

1. juni 2002 startet etablering av tiltaksgruppen. Prosjektet Tiltak mot fukt i boliger kom i stand i 2003 med støtte fra Norges Astma- og Allergiforbund og prosjektet var et utvidet tilbud til gravide om inspeksjon av boligen med utarbeidelse av forslag til tiltak for å sanerer fuktproblemer eller risikoforhold for fuktproblem. Totalt fikk 1371 gravide tilbud om inspeksjon av boligen hvorav 205 samtykket og fikk utført inspeksjon. Alle disse fikk grundig informasjon om eventuelle fuktproblem eller risikoforhold i løpet av selve inspeksjonen og de fikk en enkel rapport som oppsummerte resultatet av inspeksjonen.

 

Det ble funnet fuktproblemer i ca halvparten av boligene. De to hyppigst forekommende fuktkilder var innvendig bruk av vann på bad og våtrom, samt kondensert innendørs luftfuktighet som følge av dårlig luftskifte, hyppigst på bad og på barnets soverom.

 

Kompetansen som er opparbeidet gjennom prosjektet videreføres av personellet som foretok inspeksjonene. Målinger og andre data fra prosjektet vil bli publisert i samarbeid med SINTEF Byggforsk i form av artikler og studentoppgaver.

Prosjektleder/forsker

Jon A. Jenssen

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Tiltak mot fukt i boliger.
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Institutt for samfunnsmed., Medisinsk teknisk forskningssenter
Beløp Bevilget
2003: kr 350 000, 2004: kr 440 000, 2005: kr 210 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
01.01.2006
Status
Avsluttet