Tiltak rettet mot barn av innsatte

Søknadssammendrag

Sammendrag
Det å oppleve at en forelder eller et annet nært familiemedlem begår et lovbrudd og blir satt i fengsel kan være svært vanskelig for barn å håndtere. Mange barn får store reaksjoner, og opplever at fengslingen får konsekvenser både for deres forhold til omgivelsene og for skolesituasjonen. Mange barn opplever også helsemessige konsekvenser. Barn med et nært familiemedlem i fengsel er generelt sett en sårbar gruppe barn.

Målgruppen for det toårige prosjektet Tiltak rettet mot barn av innsatte er barn og unge med et familiemedlem i fengsel. Gjennom prosjektet vil FFP utvikle et informasjonshefte, vi vil tilby gruppe/workshop for barn og unge, og vi vil tilby helgeturer og ferie for barn, unge og familier. Informasjonsheftet vil inneholde sentrale tema for barn og unge med et familiemedlem i fengsel, i tillegg til kontaktinformasjon og informasjon om FFPs tilbud. Gruppekonseptet vil tilby barn og unge en arena for å bearbeide og håndtere situasjonen, møte andre i liknende livssituasjoner og tilegne seg mestringsstrategier for bedre å håndtere hverdagen. Ferie og helgeturer er viktige tilbud for pårørende, både på grunn av at mange ikke har råd til ferie som en følge av fengslingen, og fordi dette er arenaer der pårørende kan møte andre i liknende livssituasjoner.

Framdriftsplan

1.1.2013 – 1.3.2013: Utvikle informasjonshefte rettet mot barn av innsatte i

samarbeid med grafisk designer. Trykk og distribusjon.

1.2.2013 – 30.6.2013: Utvikle gruppekonsept. Planlegge og gjennomføre helgetur. Planlegge og gjennomføre sommerferie til Kragerø.

1.8.2013 – 31.12.2013: Fortsatt distribusjon av informasjonsheftet. Gjennomføre gruppe med seks møter. Planlegge og gjennomføre helgetur. Oppfølging av barn og unge som mottar informasjonsmateriell.

1.1.2014 – 30.6.2014: Fortsatt distribusjon av informasjonshefte. Gjennomføre gruppe med seks møter. Planlegge og gjennomføre helgetur. Planlegge og gjennomføre sommerferie til Kragerø. Oppfølging av barn og unge som mottar informasjonsmateriell.

1.8.2014 – 31.12.2014: Fortsatt distribusjon av informasjonshefte. Gjennomføre gruppe med seks møter. Planlegge og gjennomføre helgetur. Oppfølging av barn og unge som mottar informasjonsmateriell.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Tiltak rettet mot barn av innsatte.pdf

Prosjektleder/forsker

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Tiltak rettet mot barn av innsatte
Organisasjon
For Fangers Pårørende
Beløp Bevilget
2013: kr 250 000, 2014: kr 185 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet