Å mestre tinnitus

Hva om det aldri ble helt stille? Et prosjekt i regi av HLF lærer ungdom med tinnitus gode mestringsteknikker

I samarbeid med

Deltagernes egne historier blir sterke digitale fortellinger

Mange har opplevd piping i ørene etter en konsert eller en kveld på byen på grunn av høy musikk. Om lyden varer lenge kan man fort bli stresset. Hva om den aldri går bort? Det er en ubehagelig følelse, men for de fleste forsvinner lyden etter en dag eller to.

For personer med tinnitus blir kanskje aldri helt stille. Noen lever med konstant lyd og for mange er det en stor påkjenning. Lyden varierer fra person til person, og kan for eksempel ligne et fossefall eller en jevn pipelyd. Det kan blant annet føre til problemer med konsentrasjon og søvn, og problemer med balansen.

Fakta om tinnitus

  • Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 15 prosent av befolkningen har tinnitus. Av disse er seks prosent moderat plaget, én prosent har vesentlig redusert livskvalitet, mens en halv prosent er invalidisert.
  • Omtrent halvparten av dem som plages av tinnitus har søvnplager.
  • Nesten halvparten av dem med tinnitus har nedsatt hørsel.

Kilde: HLFs medlemsblad 4/19

Ingen kur

Det finnes dessverre ingen kur for tinnitus, men med øvelse og de riktige verktøyene kan man lære å mestre livet uten stillhet. På Lier utenfor Drammen har HLF Briskeby kompetansesenter utviklet et kurstilbud rettet mot ungdom og unge voksne.

Prosjektleder Inger Kristiansen forteller at det manglet behandlingstilbud til unge da HLF bestemte seg for å starte kurset.

– På skolebesøk fortalte noen elever at de hadde problemer med tinnitus. Vi fikk også henvendelser fra foreldre som etterspurte tilbud. Det eksisterte mestringskurs for voksne, men ikke for unge.

Dam skal i løpet av 2020 besøke alle medlemsorganisasjonenes favorittprosjekt. Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) ville vise frem mestringskurset for unge med tinnitus.

Generalsekretær Henrik Peersen sammen med audiopedagog og prosjektleder Inger Kristiansen

Mestre med riktig verktøy

Kristiansen påpeker at selv om man ikke blir kvitt tinnitus, går det an å mestre tilstanden om man får de riktige verktøyene. Kunnskap, innsikt og refleksjon om egen tilstand gjør det lettere å håndtere tinnitus. Av de som deltok på forrige mestringskurs forteller syv av åtte om bedring. Det har mye å si hvordan man reagerer på situasjonen. Stress kan forverre tinnitusen.

Et virkemiddel er motlyd. En lydpute gir ut en jevn men lav støy som tar bort oppmerksomheten fra tinnitus-lyden. Det er hjelper når man skal sove.

Deltakerne lærer også hvordan de kan jobbe med balansen, mestringsstrategier for avspenning, verktøy for å mestre lyden, og hvordan de kan håndtere tanker og følelser knyttet til tinnitus.

De bruker også appen Riktig fokus med teknikker for avspenning, også den utviklet med støtte fra Dam.

Deltakerne forteller:

Lyden dukket plutselig opp for syv år siden. Jeg levde med den til jeg tilfeldigvis fant dette kurset i en annonse på snapchat. Jeg synes det var tøft å melde seg på med den sosiale angsten jeg har.

Tobias

Både mor og bestemor har tinnitus. Jeg fikk det
da jeg var 13, i en periode med vanskelige opplevelser.
Det er verst når jeg skal sove. Jeg pleier å sove annenhver dag.

Ken-Ailu

– Å eie sin egen historie

Denne søndagen er fire unge i alderen 17 til 23 fra forskjellige deler av landet samlet i Lier.

En sentral del av kurset er digital fortelling. Ved å fortelle sin egen historie med tinnitus får deltagerne bearbeide tanker og følelser knyttet til tilstanden.

Det betyr at de må åpne seg for de andre på kurset. Det krever sitt. Flere forteller om sosial isolasjon og angst. Dette er første gang de møtes.

I løpet av kurset lager alle deltagerne sin egen digitale fortelling om livet med tinnitus.

Generalsekretær i HLF, Henrik Peersen er imponert

– Flere av dere snakker om sosial angst. Jeg synes dere er tøffe som tør ta steget og dra hit, og treffe folk dere ikke kjenner.

Selve fortellingen lages på en Ipad og skal resultere i en to minutters kortfilm. Hvordan det gjøres er helt fritt, forteller deltaker Victoria.

– Man kan filme, sette inn musikk, bruke bilder. Det er opp til oss hvordan vi vil legge det frem. Det skal ikke bli en lang film. En lang historie skal gjøres kort.

Et eksempel på hvordan det kan se ut er denne sterke historien fra en tidligere deltaker, som vi har fått lov til å dele:

Utsatt hørsel

Generalsekretær Henrik Peersen i HLF forteller at mange unge utsetter seg selv for mye støy.

– WHO er bekymret for hvordan ungdom omgås lyd. 50 prosent av unge mennesker i alderen 12-35 år står i fare for å utvikle hørselsskader, som kan være en årsak til tinnitus.

Han setter pris på støtten til Dam.

– Uten midlene fra Dam hadde ikke dette og flere andre av våre prosjekter vært mulig.

Generalsekretærene i HLF og Dam, Henrik Peersen og Hans Christian Lillehagen er enige
i at det er et viktig tilbud

Dam-tur

Høsten 2019 skiftet Stiftelsen Dam navn, og i den forbindelse spurte stiftelsen alle medlemsorganisasjonene om de kunne invitere generalsekretær Hans Christian Lillehagen til et av sine favorittprosjekter.

HLF valgte prosjektet «Tinnitur – mestringskurs for unge».

– Tinnitus rammer veldig mange mennesker, og for mange gir det redusert livskvalitet. Da er det viktig å finne måter å mestre tinnitusen på, og det er fantastisk at HLF har fått til så mye gjennom dette prosjektet, sier Lillehagen.

Her kan du se alle prosjektene som skal besøkes gjennom Dam-tur:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Fagpersoner i Statped og HLF Briskeby opplever individsaker der tinnitus er en del av problematikken. I tillegg til individbasertetjenester tilbyr HLF Briskeby hørselsfaglig time til klasser hvor det er elev(er) med nedsatt hørsel Vi med bekymring på at i de fleste klasser som regel er 1 – 2 elever som rekker opp hånden på at de har tinnitus plager. Det er bekymringsverdig at ungdom som har tinnitus vet lite om lidelsen, og ofte har fått beskjed om at tinnitus og følgeplagene må de bare leve med. Omlag 15% av befolkningen har tinnitus , og ca 100 000 av disse er ungdommer i vgs.

Målsetting

Målsettingen er at deltakere skal oppleve tinnitusplagene sine som mindre og opplev en bedre livskvalitet. På systemnivå er målsetningen å utarbeide et tinnitus mestringskurs for ungdom.Videre er målsettingen å undersøke om opplevelsen av tinnitusplagene er redusert 12 mnd etter endt kurs

Målgruppe

Ungdom med tinnitus i alderen 15 – 19 år eller i videregående opplæring.

Antall personer i målgruppen

70

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet inneholder en Workshop, som går over en helg og har ca 10 deltakere. Målsettingen utarbeide 2 korte reklamefilmer som kan brukes i annonseringen, i tillegg til å få innspill på undervisnings metode og innhold som appellerer til ungdom. Kurset vil basere seg på en nevrofysiologisk og kognitiv forklaringsmodell med fokus på kunnskap, ufarliggjøring, avspenning, lydstimulering og hjelpemidler. I tillegg vil fokus også være på hvordan tanker, følelser og atferd påvirker hverandre. Målet er at deltakerne skal lære om mulighetene de selv har til å redusere og mestre de ulike plagene som tinnitus kan medføre. Ved kursslutt skal deltakerne ha bedre innsikt og forståelse om egne forutsetninger til å mestre sine tinnitusplager og nyttiggjøre seg av de ulike verktøy i hverdagen. Et annet mål for kurssamlingene er at deltakerne, i gruppe, skal planlegge og utarbeide en kort filmsnutt om hverdagen når man har tinnitus, «Min hverdag». Kursrekken vil inneholde to samlinger som går over en helg hver, fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Det planlegges 2 – 4 måneder opphold mellom 1. og 2. samling. Max 18 deltakere pr kurs tilsammen 72 personer. Effekten av prosjektet vil måles med Tinnitus Handicap inventory (THI).

Fremdriftsplan

Første år er beregnet på utvikling av kurstilbudet og oppstart av kurstilbudet. Andre år legges det opp til evaluering og videreutvikling av kurstilbudet, og tredje året vil evaluering av tilbudet og sammenfatting av tilbudet til et kurs som kan videreføres til relevante instanser, samt sammenfatning av funn fra Tinnitus Handicap inventory (THI) granskes for å se på effekten. Det utarbeides en artikkel, og kurset kan tilbys andre instanser

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Inger Kristiansen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Tinnitus mestringskurs for unge
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
HLF Briskeby kompetansesenter as
Beløp Bevilget
2018: kr 617 000, 2019: kr 753 000, 2020: kr 540 000
Startdato
15.01.2018
Sluttdato
30.11.2021
Status
Under gjennomføring