Tinnitus – Riktig Fokus

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Tilbakemelding fra brukerne på tinnitus rehabiliteringen har vi fått ideen til dette prosjektet. Mange ønsker å få et verktøy de kan benytte i forlengelse av rehabiliteringen. Vår erfaring fra mange års rehabilitering viser at mulighetene for å bruke fokusering på en konstruktiv måte, er stor. Vi kan ikke se at det er laget lignende verktøy hvor tinnitus er en del av fokuseringsøvelsene, med blant annet god lydkvalitet, tydelig stemme som uttaler klare og tydelige konsonanter. Ved hjelp av verktøyet skal brukerne lære å møte sin tinnituslyd og ufarliggjøre den.

Målsetting

Målet er å lage to lydfiler på fokusert avspenning og fokuseringstrening. Mange tinnitusrammede opplever lyden så overveldende at de sliter med å kunne konsentrere seg. Vi jobber målrettet med fokuseringstrening og ved hjelp av lydfil blir det mulig for brukeren å trene på egen hånd.

Målgruppe

Alle personer med tinnitusplager.

Antall personer i målgruppen

20000

Beskrivelse av gjennomføring

HLF Briskeby har i flere år hatt trehabiliteringstilbud for personer med plagsom tinnitus. Kursene baseres på en nevrofysiologisk og kognitiv forklaringsmodell, Tinnitus retraining therapy (TRT), (P.J. Jastreboff & J.W.P. Hazel, 2004, E.S. Falkenberg and O.B.Wie, 2012). HLF Briskebys metodiske tilnærming er basert på tverrfaglig samarbeid og går ut på å gi brukeren informasjon og kunnskap om symptomene, veiledning og trening i avspenningsøvelser og fokuseringstrening. Vi ønsker å utarbeide lydfiler til egentrening som vil styrke brukerens mulighet for å bidra med egeninnsats i rehabiliteringen. Lydfilen blir et praktisk verktøy til både forebygging og rehabilitering av stress og tinnituslyd. De får et verktøy som gir dem mestring og økt livskvalitet.

Fremdriftsplan

Oktober – desember 2018 Utarbeidelse av manus. Januar – mai Lydopptak og gjennomføring i praksis Mai – oktober Prøving og revisjoner/distribusjon Oktober – desember (2019) Lansering og markedsføring og det vil naturlig bli markedsført ved at vi tar lydfilene inn i rehabiliteringsoppholdene og kursannonsering. Det vil bli laget «flyers» til utsendelse på kurs. Gjennom HLF sine 70 000 medlemmer. Desember (2019) Rapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport tinnitus – riktig fokus KOM SB 17.3.2020.pdf

Prosjektleder/forsker

Bente Ørbeck

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Tinnitus – Riktig Fokus
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as
Beløp Bevilget
2018: kr 458 000
Startdato
02.10.2018
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring