“Tjue er bra for hue” – barnehage

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I prosjekt ”Tjue er bra for hue” – barnehage er det utarbeidet et veiledeningskompendium som inneholder transparenter med enkl

I prosjekt ”Tjue er bra for hue” – barnehage er det utarbeidet et veiledeningskompendium som inneholder transparenter med enkle råd og tips for å bedre inneklima i barnehagen. Transparentene er utformet med gjenkjennbare bilder og tekst slik at de som benytter det skal få lyst til å igangsette praktisk inneklimaarbeid i egen barnehage. Kompendiet skal benyttes av informantene til Norges Astma- og Allergiforbund, men vil også være tilgjengelig for andre som arbeider med barn og unge. I hver håndbok er temaheftet Barns innemiljø, som er utgitt på Kommuneforlaget, innarbeidet som støttelitteratur. Veiledningskompendiene skal NAAF distribuere til forbundets informanter og interesserte samarbeidspartnere.

 

Veiledningsheftet består av bilder fra gjenkjennbare situasjoner hentet fra ulike miljøområder i barnehagen. Ved at bildene i transparentserien er gjenkjennbare, tror jeg de vil være et hjelpemiddel når inneklima skal settes på dagsorden i barnehagen. Transparentserien ”Tjue er bra for hue” egner seg godt som tema på et foreldremøte eller i et personalmøte. Serien er utformet slik at de ulike temaene inviterer til løsningsforslag, noe som vil gi foresatte og personalet praktisk inneklimakompetanse.

 

Transparentserien med tilhørende bakgrunnsstoff kan bidra til å videreutvikle samhandlingen mellom barnehage og foresatte innen området praktisk inneklimaarbeid. Ved at foresatte opplever aktivitetene som nyttige for barnet deres, er det også stor mulighet for at aktivitetene vil overføres til barnets hjem. Flere av aktivitetene som det anbefales å iverksette bør bli en del av barnehagens LA21-satsing. Ved at aktivitetene innarbeides i internkontrollsystemet kan videreføring sikres.

Prosjektleder/forsker

Kai Gustavsen

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
“Tjue er bra for hue” – barnehage
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2002: kr 103 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.08.2003
Status
Avsluttet