Tjue er bra for hue

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet var å utvikle et veiledningskompendie der inneklima i klasserommet kan formidles på en informativ og g

Bakgrunn for prosjektet var å utvikle et veiledningskompendie der inneklima i klasserommet kan formidles på en informativ og gjenkjennbar måte. Kompendiet skal benyttes av informantene til Norges Astma- og Allergiforbund og andre som arbeider med barn og unge, slik at de på en lettfattelig måte kan formidle praktisk inneklima.

 

Veiledningskompendiet rundt inneklimakampanjen ”Tjue er bra for hue” vil bidra til at praktisk inneklimaarbeid blir formidlet på ny og informativ måte til de grupper som kan påvirke inneklima. Ved at kompendiet benyttes til å formidle praktisk inneklimaarbeid i skolestua, personalmøtet, på FAU-/SU- møte, osv., vil holdninger endres, og gode inneklimarutiner overføres fra skolen til hjemmene.

 

Kompendiet er løsningsorientert ved at det først viser hvordan elever har det i en negativ inneklimasituasjon for deretter å komme med forslag til hvordan situasjonen kan bedres av eleven selv. Kompendiet ble benyttet av prosjektleder i utviklingsfasen på Torød skole på Nøtterøy i Vestfold høsten 1999 med gode resultater. Nøtterøy kommune, Torød skole. Inneklima ble faktisk bedre – og elevene synes det var moro.

 

Utviklingsprosjektet retter seg kun mot inneklima i klasserommet. De erfaringer som er gjort ved å benytte kompendiet viser at denne metoden også kan benyttes på andre områder der det er behov for å endre holdninger og iverksette praktisk handling. ”Tjue er bra for hue”, er blitt et nasjonalt begrep på praktisk inneklimaarbeid, og de erfaringer som er høstet i dette utviklingsarbeidet bør også komme andre områder til gode.

Prosjektleder/forsker

Kai Gustavsen

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Tjue er bra for hue
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
1999: kr 50 000
Startdato
01.06.1999
Sluttdato
31.03.2000
Status
Avsluttet