Togrøvere

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

På nittitallet ble det avdekket stort svinn av varer på nordgående tog fra Trondheim. Det viste seg at godstoget i en toårsperiode hadde blitt utsatt for en rekke skjulte ran. Brus og øl forsvant stadig fra godsvognene. Saken fikk en uventet vending da de skyldige viste seg å være unge gutter i 11-15 års alderen fra bydelen Ranheim. I et samfunn med en sterk kollektiv fotballidentitet og samhold hadde disse havnet helt på utsiden. “Togrøvere” skal bli en nyansert film som kan være med på å skape diskusjon, debatt og oppmerksomhet rundt utenforskap, et viktig tema i vårt samfunn.

Målsetting for prosjektet

Forebygge og redusere skadevirkningene av utenforskap hos ungdom gjennom å – fokusere på gode og inkluderende oppvekstmiljø – rette søkelyset på utenforskap og viktigheten av å gripe inn i rett tid – motivere voksne til å hjelpe unge som opplever utenforskap – bruke film og refleksjon som metode

Målgruppe

Målgruppen er ungdom i alderen 12-19 som selv opplever utenforskap, eller som kan påvirke andres utenforskap i en positiv retning.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektets aktivitet vil være – Produsere filmen “Togrøvere” – Utarbeide materiell som grunnlag for ettersnakk, diskusjon og debatt blant de ulike målgruppene – Visning av film og utprøving av undervisningsopplegg og ettersnakk i samarbeid med Den kulturelle skolesekken og Voksne for Barns lokallag

Fremdriftsplan for prosjektet

Jun 2017 Utviklingsproduksjon Utført og finansiert av støtte fra Midtnorsk Filmsenter Sep 2017 Bearbeiding av utvikling Utført og finansiert av støtte fra Midtnorsk Filmsenter Feb-jun 2018 Filming, klipp og post-produksjon Mai-sep 2018 Utarbeidelse av materiell Sep-des 2018 Lansering, visning og utprøving i samarbeid med DKS og VfB

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Mange barn og ungdommer føler seg utenfor i Norge. Mange føler ikke at de passer inn i klassen de går i, eller på håndballaget. I helsedirektør Bjørn Guldvogs årstale for 2017 trekker han frem at tallene for frafall i skolen, uføretall og tallene for selvrapporterte psykiske plager og lidelser hos ungdom er alt for høye i landet. Målet med prosjektet var å lage en tjue minutter lang dokumentarfilm som retter søkelyset på ungdoms utenforskap og viktigheten av å gripe inn i rett tid for å kunne endre og avbryte skadelige livsmønstre. Filmens mål var å motivere publikum til å hjelpe barn og unge som opplever utenforskap, noe som vil gagne utsatte ungdommer over hele landet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Hvorvidt en film som distribueres til tusenvis av mennesker har hatt en effekt er vanskelig å måle, men vi kan måle antallet som har sett filmen. Per 30.05.19 er det 2046 personer som vi har registrert på våre visninger. Dette er før den er vist på Kortfilmfestivalen og Mo&Friese i Hamburg. Filmen blir ikke offentlig tilgjengelig på Aftenposten-TV før i oktober 2019 så vi må vente til da med å se strømme-tallene. Når prosjektgruppen har sitt siste evalueringsmøte vil vi regne ut hvor stort antall mennesker som har sett filmen. I tillegg kommer vi til å gjennomføre en svært enkel spørreundersøkelse hos elevene vi viser filmen til gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Dette er tentativt i mai 2020. Det vi vet av effekt er de mange historiene vi har hørt fra folk som kjenner seg igjen i problematikken, og tilbakemeldinger på at filmen treffer noe i folk og skaper refleksjon. Vi er veldig stolt over den ferdige filmen og gleder oss til å fortsette å vise den til så mange som mulig.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2.046

Prosjektgjennomføring/Metode

Se vedlagte utfyllende rapport.

Resultater og resultatvurdering

Se vedlagte utfyllende rapport.

Oppsummering og videre planer

Se vedlagte utfyllende rapport.

Prosjektleder

Håvard Wettland Gossé

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Togrøvere
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Org.ledd
Spætt Film
Beløp Bevilget
2018: kr 370 000
Startdato
31.01.2018
Sluttdato
01.03.2019
Status
Avsluttet