Toleranse induksjon ved peanøtt allergi

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Peanøttallergi er den vanligste årsaken til livstruende allergiske reaksjoner. Konstant frykt for uforvarende inntak av peanøtter, reduserer livskvaliteten. Allergivaksinering ved gradvis tilvenning til det man er allergisk mot, benyttes i behandling for blant annet pollen- og dyrehårsallergi.

Målsetting

I studien “Take-away food allergy; inducing tolerance in children with peanut allergy” (TAKE-AWAY), undersøkes det om allergivaksinering kan kurere livstruende peanøttallergi. Denne avhandlingen vurderer om en to-årig allergivaksinering med en høy vedlikeholdsdose er gjennomførbar og har effekt hos barn med alvorlig peanøttallergi.

Design, metode, materiale

TAKE-AWAY-studien er designet som en prospektiv, åpen, randomisert, kontrollert studie, hvor 57 barn med livstruende peanøtttallergi ble randomisert til 4-års høydose allergivaksinering, og 20 observasjon. Pasientintervju, livskvalitetsvurdering, immunologiske tester inkludert IgE-analyser, prikktester, basofil aktiveringstest, konjunktival provokasjonstest – og i tillegg lungefunksjon, ble gjennomført ved inklusjon, etter 3 måneder, 1 år og 2 år. En dobbeltblind kostprovokasjon ble gjennomført ved inklusjon for å vurdere alvorlighetsgrad av peanøttallergi samt reaksjonsterskel (mengde peanøtter spist før positiv kostprovokasjon). En åpen kostprovokasjon ble gjennomført etter to år for å vurdere biologisk effekt. Pasientens egen opplevelse av behandlingen ble vurdert etter 1 og 2 år.

Gjennomføring

Allergivaksineringen var gjennomførbar for 3/4 av barna, men kun hvert femte barn nådde ønsket maksimum vedlikeholdsdose (MVH) på 25 peanøtter daglig. Avsmak for peanøtter var hovedgrunnen til at MVH ikke ble nådd, mens bivirkninger var hovedgrunnen til avbrutt behandling. Bivirkninger ble rapportert oftere enn ved hver åttende dose, og omfattet hovedsakelig munnkløe og magesmerter. Hvert femte barn fikk alvorlig allergisk reaksjon på grunn av behandlingen. Etter to års behandling tålte nesten alle deltagerne 38 peanøtter, mot 1/75 peanøtt som de gjennomsnittlig tålte før behandling. Effekten var uavhengig av den daglige vedlikeholdsdosen som varierte fra 1.5 til 25 peanøtter. Behandlingen hadde ikke effekt på barnas livskvalitet, selv om foreldrene mente at barnas livskvalitet ble forbedret.

Resultater

I avhandlingen rapporteres at allergivaksinering med peanøtter er gjennomførbart hos de fleste barn med livstruende peanøttallergi, men et høyt antall alvorlige bivirkninger reiser spørsmål ved om høydose allergivaksinering er sikkert for denne gruppen. Foreldrene syntes også å overestimere forbedringen av barnas livskvalitet, noe som bør tas i betraktning dersom slik behandling skal tilbys.

Samarbeidspartnere

ExtraStiftelsen, Norges Astma- og Allergiforbund, Klosterstiftelsen, Helse Sør-Øst

Videre planer

Studien TAKE-AWAY er en 4 års behandling – og det gjenstår å fullføre to år til med behandling. Deretter skal barna være ett år uten behandling, før man gjentar en kostprovokasjon for å vurdere eventuell varig effekt av behandlingen (om peanøttallergi kan kureres).

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Jeg har fylt ut rapportering som ønsket fra søkerorganisasjonen, og møtt forståelse ved ønske om utsettelse.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Reier-Nilsen, T. (2019) High-dose oral immunotherapy in children with anaphylaxis to peanut. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Reier-Nilsen, T., Michelsen, M. M., Lødrup Carlsen, K. C., Carlsen, K. H., Mowinckel, P., Nygaard, U. C., Namork, E., Borres, M. P. & Håland, G. (2018) Predicting reactivity threshold in children with anaphylaxis to peanut. Clin Exp Allergy, 48(4), 415-423
https://doi.org/10.1111/cea.13078

Reier-Nilsen, T., Michelsen, M. M., Lødrup Carlsen, K. C., Carlsen, K. H., Mowinckel, P., Nygaard, U. C., Namork, E., Borres, M. P. & Håland, G. (2018) Feasibility of desensitizing children highly allergic to peanut by high-dose oral immunotherapy. Allergy, 74(2), 337-348
https://doi.org/10.1111/all.13604

Reier-Nilsen, T., Carlsen, K. C. L., Michelsen, M. M., Drottning, S., Carlsen, K. H., Zhang, C., Borres, M. P. & Håland, G. (2019) Parent and child perception of quality of life in a randomized controlled peanut oral immunotherapy trial. Pediatr Allergy Immunol.
https://doi.org/10.1111/pai.13066

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sammenskrivning 201218.pdf
Sluttrapport.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Reier-Nilsen, T. (2019) High-dose oral immunotherapy in children with anaphylaxis to peanut. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Reier-Nilsen, T., Michelsen, M. M., Lødrup Carlsen, K. C., Carlsen, K. H., Mowinckel, P., Nygaard, U. C., Namork, E., Borres, M. P. & Håland, G. (2018) Predicting reactivity threshold in children with anaphylaxis to peanut. Clin Exp Allergy, 48(4), 415-423
https://doi.org/10.1111/cea.13078

Reier-Nilsen, T., Michelsen, M. M., Lødrup Carlsen, K. C., Carlsen, K. H., Mowinckel, P., Nygaard, U. C., Namork, E., Borres, M. P. & Håland, G. (2018) Feasibility of desensitizing children highly allergic to peanut by high-dose oral immunotherapy. Allergy, 74(2), 337-348
https://doi.org/10.1111/all.13604

Reier-Nilsen, T., Carlsen, K. C. L., Michelsen, M. M., Drottning, S., Carlsen, K. H., Zhang, C., Borres, M. P. & Håland, G. (2019) Parent and child perception of quality of life in a randomized controlled peanut oral immunotherapy trial. Pediatr Allergy Immunol.
https://doi.org/10.1111/pai.13066

Prosjektleder/forsker

Tonje Reier-Nilsen

Hovedveileder

Geir Håland

Detaljer
Program
Forskning (2013)
Prosjektnavn
Toleranse induksjon ved peanøtt allergi
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Kvinne- og barneklinikken
Beløp Bevilget
2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000, 2016: kr 690 000
Startdato
17.03.2014
Sluttdato
31.12.2017
Status
Under gjennomføring