TOPPidrett

Søknadssammendrag

TOPPidrett
Treningssamling for barn og ungdom med utviklingshemminger!

1.Bakgrunn
Allsportgruppa i Nordstrand IF ble opprettet for 10 år siden. Den skulle gi et idrettstilbud til barn og unge med psykiske og fysiske utfordringer. I løpet av disse 10 årene har vi vokst fra 5 til 70 medlemmer. De er nå i alderen 5-25 år. De siste årene har vi også fått medlemmer som ikke er etnisk norske.

2.Målsetting
Målsetningen med å arrangere en treningshelg er å samle alle sammen på tvers av alder og ferdighet. Det sosiale er viktig, og her vil det være både kjente og ukjente. Vi vil at alle skal få mulighet til å prøve ny ting. Det skal være en dag hvor man gjør ting man kan og behersker, og så skal man møte utfordringer og kjenne på det å presse seg selv og strekke seg litt lenger.

En annen ting vi ønsker å oppnå er å være en attraktiv gruppe som har det lille ekstra, og som gir et tilbud som er litt utenom det vanlige. Vi vil hele tiden vise at vi tar denne gruppen på alvor, legger til rette for at man skal svette, utvikle seg og yte maks slik at man kan se forbedring og progresjon.

3.Målgruppe
Målgruppen er alle medlemmene i Allsportgruppen. De har alle sammen en eller annen form for psykisk utviklingshemming og noen av disse er også ikke-etnisk-norske.

4.Gjennomføring
Prosjektet skal gjennomføres ved at vi leier lokaler. I første omgang ser vi for oss at det arrangeres på NIH (Norges Idrettshøyskole). Vi må også bestille servering og plass i kantinen på NIH. Det er ISS som driver denne pr i dag.

Helgens timeplan vil se ut som dette:
Lørdag:
Registrering
Felles oppvarming
Inndeling i grupper som rullerer mellom håndball/fotball/dans/styrke og bevegelighet
Fruktpause mellom 2 og 3 rullering
Lunsj
Utetrening (alternativ inne hvis det er så sent på høsten at det er for lav utetemperatur)
Friidrett

– 60 meter – stafett – kast liten ball
Natursti m/spørsmål eller oppgaver
Middag

Søndag:
Registrering
Felles oppvarming
Deles i to grupper
Basketball/Innebandy
Fruktpause ved sidebytte
Kamptrening
Polnaise
Gruppebilde
Lunsj
Takk for denne gang!

Vi er avhengig av at trenerne våre stiller opp. Dette er personer medlemmene våre er vant til, og det er viktig med noen trygge faktorer når alt annet er nytt og annerledes. De medlemmene som ikke klarer seg på egenhånd må ha med seg en ledsager, støttekontakt, foresatt eller lignende.

Budsjett : Totalt for 1 år – 55.000,-.

Vi har store forutsetninger for å lykkes, da vi gjennomførte en treningshelg i 2012. De som var med da kom med mange positive tilbakemeldinger, og vil være gode representanter i arbeidet med å få enda flere til å delta.

5.Betydning
For målgruppen har denne helgen stor verdi. De får møte alle de andre i Allsportgruppen, og kanskje få en forståelse av at vi er en stor gjeng som holder sammen. De får en hel helg med masse fysisk aktivitet. Det blir mer og mer viktig i en ellers ganske passiv hverdag. De får prøve nye idretter og nye former for aktivitet. De får veiledning av kyndige voksne.
Vi formidler det vi holder på med gjennom vår side på Nordstrand IF sin hjemmeside, pluss at vi publiserte fra treningshelgen vår på Facebooksiden til NNDS (Norsk Nettverk for Down Syndrome).

6.Framdriftsplan
Det er vanskelig å spå hva som vil skje, men vi ser for oss at vi vil fortsette, forutsatt at vi har midler. Det skal også sies at vi trenger ikke bare de økonomiske midlene, men vi er avhengig av dedikerte foreldre som stiller opp og bidrar.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – TOPPidrett – Allsportgruppen Nordstrand IF.pdf

Prosjektleder/forsker

Linda Haagensen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
TOPPidrett
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 55 000
Startdato
02.10.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet