Tourette – og en vrang

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Å være ung med Tourettes syndrom kan by på noen utfordringer. Det er en tilstand som gir seg utslag i lett synlige atferd som ofte gjør at omgivelsene reagerer, om de ikke vet hva Tourette syndrom er. Når en stadig kommer med ufrivillige lyder, har en rekke tvangshandlinger en ”må” gjøre og i tillegg kan være urolig og ukonsentrerte, så får en gjerne en del ufrivillig oppmerksomhet. Det antas at opptil 1,5 % av befolkningen har Tourettes syndrom.

Idèen er å lage et visuelt informasjonsopplegg bestående av to deler: En uhøytidlig ”roadmovie” på 20 min. som skal trigge opp temaet overfor målgruppen av ungdom. Den andre delen er en interaktiv ressurs-dvd der en finner mer dybde-infomrmasjon.

I roadmovien blir humor og selvironi sentrale virkemidler. Audun Flå Nilsen fra Kristiansand har Tourettes syndrom.

Han er også musiker og har sitt eget bandprosjekt. Bandet består av Audun og kompisen som begge har Tourette syndrom + en trommis. De har fått midler fra Utdanningsdirektoratet til en skoleturnè med et show der de spiller, tuller og informerer om Tourettes syndrom. Dette vil være utgangspunktet for ”roadmovien”

Filmen kan brukes som en litt uhøytidlig og morsom tilnærming til temaet der denne gjengen med utpreget selvironi avvæpner og på den måten bygger ned barrierer. Ressursperspektivet er også viktig – de får til noe.
I tillegg lages en interaktiv ”ressurs-DVD”. Denne kan struktureres i form av 10-15 sentrale spørsmål folk stiller til personer med Tourettes syndrom. Svarene vil være fra fagfolk, ulike ungdommer som har Tourettes syndrom og i form av korte tekster m.v.

Både ”roadmovien” og ressurs-dvd`en vil også kunne presenteres og lastes ned på nettet.

Målsetting
1. Produktet skal være et tiltak for å bygge ned myter, spre informasjon og på den måten skape en lettere hverdag for unge med Tourettes syndrom. Tourettes syndrom er en spesiell diagnose som gir seg svært synlig utslag. I arbeidet rettet mot skoler og unge trengs et informasjonsverktøy der humor og møter med mennesker er virkemidler

2. Prosjektet skal bidra til å øke livskvaliteten og bedre levekårene for unge med Tourettes syndrom. Ved at elever, lærere og fagpersoner i skoleverk og helsevesen får økt kjennskap til hvordan unge med Tourettes syndrom har det og hvem de er, vil det kunne øke kunnskap og forståelse for hva det innebærer å leve med diagnosen. På den måten vil filmen kunne gi en direkte helsegevinst som et forebyggende informasjonsredskap.

Målgruppe
Det visuelle informasjonsopplegget brukes som et verktøy i ungdomsskoler og videregående skole der elever og lærere er målgruppen. Ved å kunne møte noen som ærlig og direkte med selvironi forteller hvordan det er å leve med en slik diagnose, vil opplegget kunne føre til bygge ned fordommer, barrierer og skape større aksept.

Også unge som selv har Tourettes syndrom vil være i målgruppen. Gjennom å møte andre med samme utfordringer og høre deres historie og erfaringer og ikke minst oppleve at de kan få til noe og være en ressurs, vil opplegget kunne styrke selvbilde og troen på seg selv.I noen grad vil opplegget også kunne være en ressurs for fagfolk i skole- og helsevesen.

Betydning
Erfaring viser at informasjon, åpenhet og møter med mennesker som har disse utfordringene bygger ned fordommer og misforståelser.

Særlig i ungdomsalder kan mange oppleve misforståelser, manglende aksept og å bli sett rart på. Det er også svært viktig å fokusere på mestrings- og mulighetsperspektivet – at Tourettes syndrom går fint an å leve med. Det kan til og med være en ressurs i en del sammenhenger.

Det å forstå hva Tourettes syndrom er og ufarliggjøre og allminneliggjøre det, kan være avvæpnende for å unngå mobbing og at den som har Tourettes syndrom kommer inn i dårlige sirkler.

Framdriftsplan
Forarbeid/research/intervjuer/opptaksplan/manusskisse

1. jan. – 31. jan.
Planlegging av av opptak, opptak

1. febr. – 1. juli
Logging av opptak, redigering

1. august – 15.okt.
Lansering/etterarbeid

16. okt. – 1. nov.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0058.pdf

Sluttrapportsammendrag

Å være ung med Tourettes syndrom kan by på noen utfordringer. Det er en tilstand som gir seg utslag i lett synlige atferd som ofte gjør at omgivelsene reagerer, om de ikke vet hva Tourettes syndrom er. Når en stadig kommer med ufrivillige lyder, har en rekke tvangshandlinger en “må” gjøre og i tillegg kan være urolig og ukonsentrerte, så får en gjerne en del ufrivillig oppmerksomhet.

Erfaring viser at informasjon, åpenhet og møter med mennesker som har disse utfordringene bygger ned fordommer og misforståelser. Særlig i ungdomsalder kan mange oppleve misforståelser, manglende aksept og å bli sett rart på. Det er også svært viktig å fokusere på mestrings- og mulighetsperspektivet – at Tourettes syndrom går fint an å leve med. Det kan til og med være en ressurs i en del sammenhenger.

Prosjektet har vært å produsere et audiovisuelt informasjonsopplegg om Tourettes syndrom, bestående av en roadmovie og en interaktiv DVD rettet mot ungdom. I roadmovien på 20 minutter, møter vi Audun og Frank Otto som har kjent hverandre siden barndommen. De har begge Tourettes syndrom. De er begge glade gutter med musikk som den store lidenskapen. Guttene har fått med seg en trommeslager uten Tourettes syndrom og startet bandet “To rette og en vrang”. Vi følger vi dem på skoleturnè i Nord-Norge. Det blir en reise med humor, alvor, en del tics og mye selvironi. I tillegg til Audun og Frank Otto, møter vi også Andrè (34), Natasha (19) og Lars Henrik (11) som svarer på spørsmål, som ungdommer flest lurer på når det gjelder Tourettes syndrom. De har alle Tourettes syndrom.
I den interaktiv DVD kan en klikke deg fram mellom ulike spørsmål og høre svar fra ungdommene, samt fra tre ulike fagpersoner. Dette stoffet utgjør 55 minutter fordelt på 26 ulike spørsmål om Tourettes syndrom.

Totalt sett er dette blitt et audiovisuelt og interaktivt informasjonsopplegg som vi tror vil fungere overfor ungdommer. Det kan brukes i ungdomsskoleklasser, i lag, foreninger men også være nyttig for foreldre, lærere og fagfolk. Målsetningen med prosjektet har vært at det skal være et tiltak for å bygge ned myter, spre informasjon og på den måten skape en lettere hverdag for unge med Tourettes syndrom. Vi tror prosjektet vil bidra til å øke livskvaliteten og bedre levekårene for unge med Tourettes syndrom.

Prosjektleder/forsker

Sveinung Wiig Andersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Tourette – og en vrang
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Org.ledd
Sørlandet kompetansesenter
Beløp Bevilget
2010: kr 386 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet