«Trætte mænd»

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Forskning og erfaring viser at menn har svært høy terskel for å kommunisere med andre om egen helse, kropp og sykdom. De vil helst ikke snakke om det…

 

”Trette Menn” er en dramatisert kortfilm som på en underholdene måte skal sette fokus på tematikken. ”Trette Menn” ønsket å fokusere på holdninger til sykdom, kropp og helse, og gjøre dette tema mer synlig i offentligheten. Gjennom filmmediet ville vi kunne nå helt andre og nye målgrupper med kunnskap og informasjon om tema.

 

Filmens ide og innhold var basert på Ulla-Brit Lilleaas’s forskningsprosjekt ”Maskuline kroppsvaner og helseforståelser – kjønn, kultur, tradisjon og forandring” som bl.a. belyser hvordan menn i ulike klasser og aldere oppfatter sine kroppsvaner, sin helsetilstand og sykdomsforståelse. Forskningsprosjektet var et samarbeid mellom bl.a. Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke og en idrettsklubb.

 

Hvordan kan man måle effekten av en filmopplevelse? Det har vært spesielt og utfordrende å lage en film innenfor rammen til Helse og Rehabilitering og Extra-midlene med de krav som stilles til definisjoner, målsetting og rapportering. Denne produksjonen har krevd en, for meg, annerledes tilnærmingsform, som jeg synes har virket skjerpende for valg av både utrykk og innhold. Jeg har måttet formulere hensikten med filmen tydelig både faglig og kunstnerisk, og forsøkt å lose et utradisjonelt prosjekt gjennom systemet.

 

Det har vært lærerikt og morsomt, og ikke minst fordi det i den andre enden var en eierorganisasjon, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, LHL, med store forventninger og stort ønske om et produkt de kunne dra stor nytte av.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

ü      Kortfilm, ” Trette menn….” ; regi av Eva Dahr og produsert av Norsk Filminstitutt

Prosjektleder/forsker

Eva F. Dahr

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
«Trætte mænd»
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Visjoner, Film og Teaterproduksjon
Beløp Bevilget
2005: kr 865 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
30.06.2006
Status
Avsluttet