Transkompetent helsepersonell

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Rapporten “Rett til rett kjønn- helse til alle kjønn” og levekårdundersøkelsen “alskens folk” peker på manglende kompetanse i helsevernet som en avgjørende faktor for transpersoners dårlige levekår og utfordringer i samfunnet. Transpersoner er noe få profesjoner har på sitt pensum, så kunnskapen er vanskelig tilgjengelig for helsepersonell. Det ønsker vi å gjøre noe med gjennom å tilby skolering av helsepersonell, slik at de blir bedre faglig rustet til å møte transpersoner i sin arbeidshverdag.

Målsetting

Øke kompetansen på transpersoner helse og helseutfordringer slik at flere transpersoner kan bli møtt på en god måte av helsepersonell.

Målgruppe

Helsepersonell i alle deler av helsevesnet

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

En prosjektgruppe med en prosjektkoordinator vil planlegge et kurs for helsepersonell. Vi vil søke godkjenning av kursene hos legeforeningen, psykologforeningen og andre proffesjonsforeninger. Vi vil benytte oss av mennesker som har kompetanse på og erfaring med transrelatert helsehjelp. Vi vil hente inn denne kompetansen fra Norge, men også andre europeiske land. I tillegg vil det være noe fokus på rettigheter og juridiske spørsmål rundt behandling, endring av juridisk navn og kjønn, diskrimineringsvern og andre ting som pasienter ofte kan trenge hjelp og støtte til.. Interesseorganisasjonene har en unik kompetanse på egen målgruppe som vil kunne bidra til at alle deltagerne får en nyansert bildet av hele feltet. Faglig fokus vil ligge på variasjoner i kroppslig kjønn, forskning på kjønnsbekreftende behandling, behandlingsanbefalinger og retningslinjer. Forskjeller og variasjoner i identitet og medisinske behov. Med utgangspunkt i rapporter og forskning gjort i Norge og andre land vil vi knytte den rent medisinsk faglige kompetansen opp mot det vi vet om transpersoners levde liv og utfordringer.

Fremdriftsplan

2017 Juli-september Oppstart av prosjektet. Avklaring av roller og begynne arbeidet med å finne en arbeidsgruppe. Lage tentativt program. Jobbe for å få kurset godkjent av legeforening, psykologforeningen og andre profesjonsforeninger. Oktober- desember Ferdigstille program. invitasjoner og Annonsering 2018 Januar – februar Følge opp påmeldinger praktisk organisering Mars Gjennomføre konferansen April mai evaluering og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport – transkompetent helsepersonell 2018 FERDIG-PDF.pdf

Prosjektleder/forsker

Lin Katrine Hauglund

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Transkompetent helsepersonell
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2017: kr 177 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
02.06.2018
Status
Avsluttet