TRASK

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

TRASK er et prosjekt i regi av Nordland fylkeslag av Norges Astma- og Allergiforbund

TRASK er et prosjekt i regi av Nordland fylkeslag av Norges Astma- og Allergiforbund. Prosjektet hadde som hovedmål å etablere et modellopplegg for trening for barn med astma i alderen 5-9 år på grunnlag av tverrfaglig samarbeid i kommunene. Man ville bidra til økt livskvalitet for det enkelte barn med astma. Virkningen på det enkelte barn skulle dokumenteres.

 

Tre ulike kommuner i Nordland fylke, Alstahaug, Saltdal og Vefsn, ble i mars 2000 invitert til å utvikle treningsopplegg. Etter en startkonferanse stod en prosjektgruppe i hver kommune for gjennomføringen av treningsgruppene. Til enhver tid frem til mai 2002 fikk 23-38 barn et ukentlig tilbud med varierte aktiviteter innen- og utendørs, og med lærere/førskolelærere og fysioterapeut som skolerte trenere. Nordlandsforskning evaluerte prosjektet med egen rapport. I tillegg ble det gjennomført motoriske tester og brukt spørreskjema som måler livskvaliteten til barna. Prosjektet tok utgangspunkt i at kronisk syke barn lett kan bli tapere fordi de i perioder ikke kan delta i normal lek og utfoldelse. Fysisk aktivitet er ekstra viktig for barn med astma, fordi de i god fysisk form tåler mer aktivitet før de får pustebesvær utløst av anstrengelse. De blir også bedre kjent med kroppen sin og lærer å skille tetthet fra fysisk tretthet. Ut fra TRASK kan vi imidlertid ikke konkludere med at barn med astma bør ha et eget treningstilbud. De fleste av barna i denne aldersgruppen lå innafor normalområdet for motorisk utvikling, og ved enkel tilrettelegging kan disse barna nyttegjøre seg ordinære tilbud. Det er imidlertid svært viktig at de ansvarlige for treningsgrupper, uteaktiviteter og gymnastikktimer på skolen har kunnskap om målgruppa slik at de på best mulig måte kan legge til rette for aktiviteten. Etter endt prosjektperiode vil den største kommunen videreføre tilbudet, mens de to minste nå etablerer tilbud for barn med motoriske problemer der barn med astma kan delta. Rapporten foreslår flere oppfølgingstiltak og det er laget en informasjonsfolder ”Astma og fysisk aktivitet” beregnet på skoler, barnehager og helsestasjoner.

Prosjektleder/forsker

Anne Nygård

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
TRASK
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2000: kr 500 000, 2001: kr 490 000, 2002: kr 150 000
Startdato
01.03.2000
Sluttdato
31.05.2002
Status
Avsluttet