TråTil

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1: Bakgrunn for prosjektet
Sanitetskvinnene har lang tradisjon i å arbeide med fallforebygging.
Fysio- og ergoterapiavdelingen i Nittedal Kommune har lenge tilbudt trim og balansegrupper til eldre i Nittedal kommune som forebyggende tiltak. Det ønskes å starte et nytt fallforebyggende program etter modell fra Australia.
Forskning viser at multifaktorielle program virker når fall skal forebygges men det er viktig at intervensjonen rettes mot individuelle behov, og tilbys risikopersoner. Programmet kallt «Stepping On» i Australia, kallt «TråTil» i denne søknaden, er et slikt program.
Programmet: Deltagerne lærer om, og øver på bedring av balanse og muskelstyrke, fokus på trygghet i hjem og nærmiljø, endring av tenkemåte og adferd når det gjelder sikkerhet, kunnskap om sammenhenger mellom syn og fallforebygging, samt bruk av medisiner. Programmet innebærer også at deltagerne utveksler historier om sine fall, og hva de har erfart nytter, likt likemannsutveksling.
2. Prosjektets målsetting
Hovedmålet med prosjektet er å forebygge fall hos eldre i Nittedal kommune, og at deltagerne skal øke troen på egen mestring i fallrisiko-situasjoner.
Delmål 1: å tilpasse programmet til norske forhold.
Delmål 2: å utføre og evaluere programmet med to grupper eldre.
Delmål 3: spredning av kunnskap om metoden og våre erfaringer.


3. Prosjektets målgruppe
Programmet er for eldre personer over 67 år, som har falt eller er redde for å falle. Det skal tilstrebes å finne pasientene med størst risiko: tidligere eller nytt fall, opplever dårlig balanse, nedsatt mobilitet og > 80 år.
4. Prosjektets betydning
Ett av ti fall fører til brudd/annen skade. 25-30% av fallhendelser trenger medisinsk tilsyn, fall er dessuten forbundet med høy morbiditet og mortalitet. Samtidig vil antall eldre stige, og dersom programmet er like effektivt i Norge som i Australia vil antall fall reduseres med 30%. Forutsatt at programmet er like effektivt i Norge, vil dette kunne føre til betydelige mindre belastning for enkeltpersoner i målgruppen, og samfunnsmessig vil det bety økonomiske innbesparelser. Programmet er dessuten kostnadseffektivt, da det er gruppebasert, og krever forholdsvis liten innsats av helsepersonell i forhold til at det er opptil 9 deltagere i en gruppe, og relativt få gruppemøter.
5. Fremdriftsplan
Forberedelsesfasen: jan – mars 2010
Oversette australsk materiale. Tilpasse programmet til de norske gruppene.
Litteratursøk.
Gjennomføringsfasen: april – sep 2010
Utføre programmet med to grupper eldre
Evaluering med gruppene underveis.
Evalueringsfasen: okt – des 2010.


Evaluere og bearbeide materialet.


Skrive prosjektrapport.
Arrangere kurs i metoden, invitere til Norge opphavskvinnen: Lindy Clemson.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0148.pdf

Prosjektleder/forsker

Linda Kristin Svendsen

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
TråTil
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Nittedal Kommune
Beløp Bevilget
2010: kr 321 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet