Traumerehabilitering: Brukeres erfaringer og udekkede behov

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Traumatisk skade er en hovedårsak til fysiske, kognitive og emosjonelle funksjonsnedsettelser hos barn og voksne, og medfører sammensatte rehabiliteringsbehov. Tiltak fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten er nødvendig, ofte med store krav til uformell omsorg fra pårørende. En betydelig andel har udekkede rehabiliteringsbehov flere år etter skade og mange pårørende angir omsorgsbelastning, men vi mangler kunnskap om hvordan udekkede behov kan forhindres i en rehabiliterings- og familiekontekst. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvilke erfaringer personer med traumer og deres pårørende, samt helsepersonell som jobber innen rehabilitering har med det eksisterende rehabiliteringstilbudet, udekkede behov for rehabiliteringstjenester, samt perspektiver på hvordan rehabiliteringstilbudet kan forbedres. Prosjektet er registrert i Open Science Framework (https://osf.io/2hra8/). Studien har et kvalitativt design der et strategisk utvalg av personer med traumatisk skade, deres pårørende og helsepersonell rekrutteres fra Oslo universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Personskadeforbudet og samarbeidende kommuner. Ti voksne personer (> 18 år) og 10 barn (12-18 år) med moderat-alvorlig traumatisk skade (New Injury Severity Score > 9), 10 pårørende til voksne og 15 pårørende til barn (0-18 år) inkluderes 12-24 mnd. etter skade. I tillegg inkluderes 15 rehabiliteringspersonell med arbeidserfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Antall deltakere skal sikre geografisk representativitet og dybde i erfaringer. Det vil gjennomføres semistrukturerte individuelle intervjuer med personer med traumer og pårørende, og fokusgruppeintervjuer med rehabiliteringspersonell. Tematisk analyse benyttes for å identifisere og beskrive viktige temaer som avdekkes gjennom intervjuene. Jonathan Bradshaw’s klassifisering av behov (følt, uttrykt, normativt, komparativt) vil bli brukt som teoretisk rammeverk for analysene. Resultatene vil supplere eksisterende kvantitativ forskning på udekkede rehabiliteringsbehov etter traumatiske skader. Involvering av brukerorganisasjon og –panel gjennom alle faser av prosjektet vil sikre at brukerperspektivet er ivaretatt mht. gjennomføring og tolkning av resultater, og at funn fra prosjektet når ut til relevante parter. Prosjektet vil bidra med økt kunnskap om hvordan det eksisterende rehabiliteringstilbudet etter en traumatisk skade oppleves fra et brukerperspektiv, og gi innsikt i hvordan tilbudet kan forbedres for å møte deres behov.

Søknadssammendrag

Traumatisk skade er en hovedårsak til fysiske, kognitive og emosjonelle funksjonsnedsettelser hos barn og voksne, og medfører sammensatte rehabiliteringsbehov. Tiltak fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten er nødvendig, ofte med store krav til uformell omsorg fra pårørende. En betydelig andel har udekkede rehabiliteringsbehov flere år etter skade og mange pårørende angir omsorgsbelastning, men vi mangler kunnskap om hvordan udekkede behov kan forhindres i en rehabiliterings- og familiekontekst. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvilke erfaringer personer med traumer og deres pårørende, samt helsepersonell som jobber innen rehabilitering har med det eksisterende rehabiliteringstilbudet, udekkede behov for rehabiliteringstjenester, samt perspektiver på hvordan rehabiliteringstilbudet kan forbedres. Prosjektet er registrert i Open Science Framework (https://osf.io/2hra8/). Studien har et kvalitativt design der et strategisk utvalg av personer med traumatisk skade, deres pårørende og helsepersonell rekrutteres fra Oslo universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Personskadeforbudet og samarbeidende kommuner. Ti voksne personer (> 18 år) og 10 barn (12-18 år) med moderat-alvorlig traumatisk skade (New Injury Severity Score > 9), 10 pårørende til voksne og 15 pårørende til barn (0-18 år) inkluderes 12-24 mnd. etter skade. I tillegg inkluderes 15 rehabiliteringspersonell med arbeidserfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Antall deltakere skal sikre geografisk representativitet og dybde i erfaringer. Det vil gjennomføres semistrukturerte individuelle intervjuer med personer med traumer og pårørende, og fokusgruppeintervjuer med rehabiliteringspersonell. Tematisk analyse benyttes for å identifisere og beskrive viktige temaer som avdekkes gjennom intervjuene. Jonathan Bradshaw’s klassifisering av behov (følt, uttrykt, normativt, komparativt) vil bli brukt som teoretisk rammeverk for analysene. Resultatene vil supplere eksisterende kvantitativ forskning på udekkede rehabiliteringsbehov etter traumatiske skader. Involvering av brukerorganisasjon og –panel gjennom alle faser av prosjektet vil sikre at brukerperspektivet er ivaretatt mht. gjennomføring og tolkning av resultater, og at funn fra prosjektet når ut til relevante parter. Prosjektet vil bidra med økt kunnskap om hvordan det eksisterende rehabiliteringstilbudet etter en traumatisk skade oppleves fra et brukerperspektiv, og gi innsikt i hvordan tilbudet kan forbedres for å møte deres behov.

Prosjektleder/forsker

Emilie Isager Howe

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Traumerehabilitering: Brukeres erfaringer og udekkede behov
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Nevroklinikken
Beløp Bevilget
2022: kr 922 000, 2023: kr 922 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2023