Tren online med LHL! – Trimprogram for hjerte- og lungesyke og slagrammede

Søknadssammendrag

Hjerte- og lungesyke og slagrammede er i høyrisikogruppen for alvorlig covid-19, og mange er nå isolert i sine hjem. Det er derfor stort behov for tiltak som kan oppveie uheldige konsekvenser av isolasjon, og som kan bidra til fysisk aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos en sårbar gruppe.

Normalt er over 10.000 fysisk aktive i LHLs lokale treningstilbud. Nå er alle treningstilbud i LHLs 250 lokallag midlertidig stengt ned, og kurs for frivillige triminstruktører utsatt. Tilbud som ikke vil være blant de første som starter opp igjen da deltagerne tilhører risikogruppene. Mange savner nå trenings- og aktivitetsopplegg.

Prosjektet har derfor følgende mål: 1. Skape et lavterskeltreningstilbud for dem som pga korona-pandemien er forhindret fra å oppsøke lokale innen- og utendørstrimtilbud. 2. Lage en digital møteplass for LHLs lokale frivillige treningsinstruktører (likepersoner) for å gi dem opplæring og motivasjon til å fortsette.

Dette skal vi gjøre gjennom å utvikle, produsere og redigere flere videofilmer av ulike treningsprogram til musikk (ulike intensitetsnivå), samt videoer av treningstips og øvelser slik at deltagerne får mulighet til å trene hjemme i egen bopel. Videotjenestene Vimeo og YouTube tas i bruk for å dele videoene på LHL sin nettside. Medio april inngås avtale med filmprodusent, og fysioterapeuter ved LHL-sykehuset skal bidra med utvikling og innspilling av treningsprogrammene.

Planen er å legge ut en ny video hver uke fra uke 18 og informere om dette via digitale nyhetsbrev og sosiale medier (facebook). Tillitsvalgte, triminstruktører og øvrige medlemmer vil oppfordres til å dele videre. Uke 19 skal vi ha etablere en digital møteplass for våre frivillige triminstruktører slik at vi kan følge dem opp, informere og motivere til bruk av online-treningstilbudet. Prosjektet gjør at målgruppene våre og mange flere vil få tilgang til treningsvideoer, øvelser og treningstips; og slik inspireres til å gjennomføre lavterskeltrening.

Prosjektleder/forsker

Ona Eirin Ulimoen Eklund

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Tren online med LHL! – Trimprogram for hjerte- og lungesyke og slagrammede
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020