Trening for alle

Søknadssammendrag

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Stordal Treningssenter blei oppstarta i 2005 av ei gruppe ildsjeler i idrettslaget. Treningssenteret blir drive på

frivillig basis , dei åtte instruktørane har pr i dag ikkje utbetalt lønn.
Halvparten av treningsavgiften dekkje husleie.
Ellers blir overskuddet brukt til å investere i nytt utstyr.

2. PROSJEKTETS MÅLSETTING
Å utvikle et treningstilbud til alle personer , unge og eldre som ønsker et bedre treningstilbud.
Det skal spesielt appellere til personer som er for lite fysisk aktive og som faller utenfor de ordinære aktivitetstilbudene vi har i kommunen ( langrenn, alpint , fotball, osv. )
3. PROSJEKTETS BETYDNING
For at persona med bevegelseshemminger lettere skal kunne drive opptrening, og rehabilitering vert . treningssenteret flytta ned ein etasje.

Dette vil bety at tilgjengeligheita til senteret blir optimal.

5. FRAMDRIFTSPLAN OG GJENNOMFØRING 2009
Vi har fleire med handikap som må reise til Ålesund eller Valldal for å trene, som gjerne vil trene i Stordal. Derfor er dette i beste ånd.
Rehabiliteringen i år er nødvendig og det er ei fin ansiktsløfting for senteret i nye lokaler.
Stordal er ei lita kommune med knappe 1000 innbyggjarar,

men våre brukara bør ha like gode treningsforhold sammenlikna med byene.
Resultat som ein venter å oppnå er optimale treningsforhold for alle, flere vil komme til å bruke tilbudet.

2009
Det vil bli gjennomført ein marknadsundersøkning

i løpet av hausten.


Resultat og erfaring blir formidla som ett samandrag av markedsundersøkelsen i ettertid.
Det vil også bli lagt en del arbeid i markedsføring av senteret og ein vil kunne dokumentere antall besøkende ved senteret sett i høve til i dag.
Alle brukarar blir registrert. Prosjektet har varig verdi og ein forventas at dette skal vare ut over prosjektperioden som eventuelt blir støtta av Helse og Rehabilitering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0280.pdf

Prosjektleder/forsker

Vigdis Hove Øie

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Trening for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 100 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet