Trening for livet

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn.
Hvert år rammes mange mennesker av hjerte og lungesykdom, og mange gjennomgårstore operasjoner. Etter et slikt sykdomsbilde deltar mange på rehabiliteringskurs for å komme tilbake til normal gjenge og helst yrkesaktivt virke.
LHLs Hjerterehabs’kurs for Helse Vest

på Krokeide har årlig 160 deltagere. ca 60% av disse blir medlemmer i LHL Bergen og vil delta på våre hjertetrim kurs. Vi har lange ventelister og må utvide med 3-4 nye kurs for (for ca ca 120 pers i Bergensområdet.
LHL Bergen

(ca 1780 medlemmer) driver i dag rehab.trim for ca 480 medlemmer i

16

trimpartier

i uken.

2. Målsetting
Gjennom fysisk aktivitet og trening, rehabilitere flest mulig til et godt liv, ny livsstil, helst også tilbake til yrkesaktivitet.

3. Målgruppe Hjerte og Lungesyke mennesker i alle aldre.
4 Betydning.
Hjertesykdom er en av de vanligste årsaker

til tidlig død i Norge. Fysisk aktivitet og trening er svært viktig for rehab av hjertesyke, like viktig som medikamentell behandlig. I tilleg til bedre fysisk form er trygghet og samhold viktige aspekter i LHL Bergens kveldstreninger
For mange er dette «Trening for Livet» og svært mange av våre aktive er tilbake i yrkesaktivt virke.

5. Framdriftsplan
I samarbeid med Bergen

Idrettsråd har

LHL Bergen drevet

vedlikeholdstrim for hjerte og Lungesyke i mange år, og ønsker å komme i gang med flere partier så snart vi har økonomisk grunnlag for det. Aktiviteten taes sikte på å fortsette utover stønadsperioden.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0149.pdf

Prosjektleder/forsker

Jan Ramstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Trening for livet
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 165 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet