Trening med KOLS

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Det antas at over 200 000 nordmenn over 18 har kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), men av disse er bare om lag halvparten diagnostisert. Kols er en kronisk sykdom, og en sykdom med betydelig sykelighet, uførhet og dødelighet. Kols karakteriseres av hoste, oppspytt og tung pust med varig nedsatt lungefunksjon. Mange kolspasienter sliter i tillegg med angst, depresjon og isolasjon.

Kols kan ikke kureres, men forløpet av sykdommen kan påvirkes. Mange av tiltakene mot kols involverer endring av vaner og livsstil, som ofte er utfordrende og tidkrevende. De viktigste tiltakene inkluderer: røykeslutt, økt fysisk aktivitet, bedre kosthold, psykososial mestring og riktig medisinering.

Ved fysisk aktivitet blir personer med kols tungpustet, og mange vil føle det ubehagelig og skummelt å skulle bedrive fysisk aktivitet. NAAF erfarer at mange rett og slett ikke tør å bedrive fysisk aktivitet, eller at man pga angst, depresjon og isolasjon ikke kommer seg ut av hjemmet. Både studier og erfaring viser at fysisk aktivitet vil ha god innvirkning på tilstanden og ikke minst sykdomsforløpet. Trening gir både fysiske og psykiske effekter, men det er helt avgjørende at treningen tilpasses sykdomstilstanden hos den enkelte.

Drammen og Omegn AAF og NAAF sentralt vil sette i gang prosjektet ?Trening med kols? for å hjelpe kolspasienter i området til å komme i gang med treningen.

Hovedmål:
Gjennom et tilpasset tilbud, god motivasjon og medisinsk oppfølging vil vi få kolspasienter i Drammen og omegn i gang med treningen.

Målgruppe:
Personer med kols i Drammensområdet.

Gjennomføring:
Vi har avtalt med Sports Club Akropolis i Drammen at de kan utvikle et tilpasset treningstilbud for oss. Akropolis vil stille med instruktør på timene, mens NAAF vil stille med sykepleier og motivator.

Prosjektgruppen sammen med Drammen og Omegn AAF vil ha ansvar for rekrutteringen av deltakere til prosjektet. Dette vil i stor grad foregå ved at frivillige og tillitsvalgte snakker direkte med potensielle kandidater. Prosjektet vil også markedsføres gjennom lokalmedia og gjennom medlemsblader.

Målet er å rekruttere deltakere i 2 grupper. Første året har vi som målsetting å rekruttere 15 personer. Denne gruppen skal sette i gang treningen i august 2011. Videre vil vi starte opp en ny treningsgruppe i 2012, med 15 nye deltakere.

I prosjektet har vi stort fokus på trygghet og medisinsk oppfølging i prosjektet.

Det vil som nevnt være en sykepleier tilstede på hver treningsøkt. Vi har også inngått en avtale med Dr. Tadeusz Tomala, lege og spesialist på idrettsmedisin. Han vil fungere som en ressursperson i prosjektet.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NAAFs lokalforening i Drammen, og NAAF sentralt.

NAAF sentralt vil i hovedsak ha et prosjektlederansvar. Drammen og Omegn AAF vil ha ansvaret for selve gjennomføringen av prosjektet. De vil stille med betydelige frivillige ressurser i prosjektet.

Betydning:
Prosjektet vil ha stor betydning for deltakerne. Etter en viss treningsmengde vil de kunne se stor fremgang, og en positiv effekt på sykdomsbildet. På lang sikt vil prosjektet ha positiv effekt på den enkeltes sykdomsforløp.

I tillegg vil et prosjekt som dette ha en positiv effekt for deltakerne i forhold til mange andre sekundære ting som personer med kols ofte sliter med. Dette kan være for eksempel angst, depresjon og isolasjon. For mange vil dette prosjektet bidra til økt sosialisering og økt deltakelse i samfunnet.

Prosjektet vil også ha en positiv betydning for det holdningsskapende arbeidet rundt denne tematikken. NAAF vet at mange med våre diagnoser lever stillesittende liv, nettopp fordi man er redd for å trene, eller fordi man føler man ikke kan. Gjennom et prosjekt som dette vil vi kunne vise at alle kan trene ? og alle vil ha en effekt av det.

Framdriftsplan:
Oppstart, feb. 2011
Rekruttering, feb. ? juli 2011
Utvikling av treningsopplegg, mars ? juli 2011
Oppstart trening gruppe 1, august 2011
Rekruttering, mai ? august 2012
Oppstart trening gruppe 2, august 2012
Evaluering (?så langt?), feb. 2013
Motivasjonsseminar, april 2013
Sluttrapportering, des. 2013

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0249.pdf

Sluttrapportsammendrag

Vi startet ut med en rekke bekymringer og ubesvarte spørsmål. Vil vi få nok deltakere? Klarer vi å motivere personer med kols til å tørre og å ha tro på at de kan gjennomføre ukentlig trening? Og ønsker de å delta på et treningssenter godt synlig for alle og enhver? Disse og flere spørsmål le raskt fortrengt av den positive utviklingen i treningsarbeidet. Etter hvert torde deltakere å vedkjenne seg sykdommen, dela i treningen, godta nedturer og gi hverandre støtte og motivasjon.
Etter ca. et halvt år begynte første positive resultatene å komme, siden har det fortsatt. Treningsgruppen er fortsatt intakt etter endt prosjektperiode. Et beskjedent frafall har blitt kompensert av nye personer med kols som har ønsket å delta på treningen vår.
Det hele kulminerte med en storaksjon på kolsdagen i 2013 da vi «okkuperte» Buskerud storsenter med spinningsykkel og ny Kols film, utviklet av Astma- og Allergiforbundet. Det var stort frammøte både fra styret i Drammensavdelingen og treningsgruppa, samt mange andre. Følelsen av å ha et høyaktuelt budskap preget oss alle. Og budskapet og vi fikk stor oppmerksomhet.
Prosjektet har vært lærerikt for alle som har deltatt. Det har gitt oss glede og tro på at vi kan mestre et så stort prosjekt som dette over tid. Og viktigst av alt har det vist seg at det å trene kolssyke er enklere enn vi først trodde. Det handler om vilje til å holde ut, evne til å tilpasse belastning, treningsglede og kyndig veiledning, fortrinnsvis av profesjonelle trenere. Spinningsalen er i denne sammenheng ideell, her kan man trene sammen med ulik belastning.
Støtten fra fastlegene har dessverre vært varierende, og fra helseapparatet for øvrig fraværende. Vi føler at prosjektet ville dratt nytte av mer markedsføring, for å vise kommunehelsetjenesten hvilken stor gevinst man kan få av at kolsere går sammen for å trene med profesjonell veiledning i privat treningsstudio og med tett oppfølging fra sykepleier – også etter endt rehabiliteringsperiode.

Vennlig hilsen for
Styret i Drammen og omegn Astma- og Allergiforening
Ved Robert Ryghseter, prosjektets coach/motivator

Prosjektleder/forsker

Kai Gustavsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Trening med KOLS
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2011: kr 229 000, 2012: kr 331 000, 2013: kr 349 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet